Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Veřejná služba v Karviné uklízí i černé skládky, hříšníky odhalují fotopasti

  • Karviná,

Nejen okrajové části města, ale i garážové osady vyhledávají nezodpovědní občané k zakládání černých skládek. Jejich likvidace stojí město nemalé peníze. O úklid se starají pracovníci veřejné služby.

Dobrovolníci z řad Veřejné služby dělají každý den pořádek kolem kontejnerových stání a pravidelně odklízejí černé skládky plné pneumatik a komunálního odpadu. Naposledy v garážové osadě v Karviné-Novém Městě.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "Je to pro nás nepochopitelné. Dnes je možnost odložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma, máme rozmístěné velkoobjemové kontejnery podle harmonogramu, kde mají občané možnost ten kusový odpad odložit, ale i přes tyto nadstandardní služby, které máme ve městě, tak se i tak ty černé skládky tvoří.”

Likvidace černých skládek v objemu 60 tun stojí městskou pokladnu ročně dvě stě tisíc korun.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "Ty peníze by se mohly použít jinak. Například na pořízení dětských atrakcí nebo opravu chodníků, je to škoda, že je musíme používat na likvidaci černých skládek. Ušetří se samozřejmě finance za lidskou činnost při úklidu, protože máme na to Veřejnou službu, která nám pomáhá a uklízí nejen kolem kontejnerových stanovišť ve městě, ale uklízí i černé skládky."

V Karviné mohou lidé potkávat pracovníky veřejně prospěšných prací a právě veřejné služby. Pracovníci VPP spadají pod technické služby. V práci mají oranžové vesty. Lidé z veřejné služby jsou dlouhodobě nezaměstnaní a jsou vedeni na úřadu práce. V terénu mají na sobě vesty žluté.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "S úřadem práce má město uzavřenou smlouvu, Na základě této smlouvě vykonávají službu pro město, mají za to odměnu ve formě stravenek. Smlouvu s úřadem práce máme na 50 zaměstnanců. Pravidelně jich dochází kolem 30. Ale ne každý den dochází všichni. Nám to pomáhá, protože kontejnerových stanovišť, kterých je po městě je přes 200. Když jich je méně, musí toho stihnout uklidit více. "

Jejich činnosti koordinuje a práci na každý den jim zadává jejich mistr.

Lukáš Nivnický, mistr Veřejné služby: "Jezdím na služebním kole, denně najezdím kolem 30 kilometrů, kontroluji je po celé Karviné a hledám práci na další den. Snažím se jezdit do těch zapadlých uliček, nejčastěji jsme v garážových osadách na Vyhlídce a ulici Sportovní. Pak lidé hodně dělají nepořádek za bývalou železniční stanicí Karviná-Darkov kolem kolejí. Snaží se opravdu držet to město v čistotě, ale občas to nejde, protože někde pouklízí a byl jsem svědkem, že pouklízí a po dvaceti minutách tam přišel nepřizpůsobivý občan, který tu popelnici zase vysypal, asi tam hledal zlaté pruty nebo nevím.” 

Odhalovat tyto hříšníky pomáhají rozmístěné fotopasti. Ty jsou skryté na odlehlých místech v Karviné-Dolech, kam si nezodpovědní lidé zvykli odpad vysypávat.

Petr Bičej, ředitel MP Karviná: "MP opravdu hojně využívá fotopasti na periferii města, protože někteří lidé si pletou okrajové části města se smetištěm. Máme poměrně velký záchyt firem, které dělají různé stavební úpravy a sezónně pak pneuservisy, je tam poměrně velký výskyt pneumatik. Nicméně za poslední dobu máme hodně záchytů. My pak oznamuje tu věc správnímu orgánu, který jim uloží poměrně vysokou pokutu.”

Fotopasti jsou vhodné do oblastí s občasným pohybem. Umístit je do garážových osad není podle ředitele mp vhodné, jelikož je tam velký pohyb osob.

Petr Bičej, ředitel MP Karviná: "Týdně to jsou tisíce fotografií. Tam, kde je vysoký výskyt lidí, tak bychom to administrativně nezvládli. Tam je ideální přenosná kamera a my letos budeme pořizovat čtyři přenosné kamery, takže právě tam je budeme instalovat.”
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy