Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Letos se v Karviné stihnou opravit další místní komunikace

  • Karviná,

V Karviné se připravují další opravy místních komunikací, chodníků a vzniknou i další parkovací místa.

V Karviné se dokončily opravy některých důležitých komunikací v několika částech města, další se připravují. Například v polovině srpna byly dokončeny práce na rekonstrukci části místní komunikace na ulici Okružní .

NA ULICI OKRUŽNÍ SE DOKONČÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Nacházíme se na ulici Okružní, v letošním roce jsme už udělali druhou část opravy komunikace, v loňském roce jsme začali 1. část. Ulice Okružní je velice dlouhá, tak z hlediska dopravy a komplikací v dopravě jsme opravu rozdělili do dvou let. Opravili jsme tady komunikaci od č.p. 848-860 s tím, že od 13.8. je komunikace v provozu a po nějakých třech čtyřech týdnech budeme dělat vodorovné značení, a to z technologických důvodů, protože okamžitě, když se opraví komunikace, tak se vodorovné dopravní značení nedělá."


25. SRPNA ZAČNE OPRAVA DALŠÍHO ÚSEKU ULICE U LESA

Další oprava se připravuje na ulici U Lesa. Práce zahrnují úpravu komunikace, opravu uličních vpustí a jejich přípojek, opravu chodníku na pravé straně (ve směru jízdy) a nahrazení stávajícího chodníku na levé straně parkovací plochou. Práce budou probíhat cca dva měsíce.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "25. srpna budeme začínat druhou fázi, budeme opravovat úsek od křižovatky s ul. Haškova po křižovatku s ul. V Aleji. Doprava tady bude zase organizována tak, aby bydlící občané a nájemci se dostali do svých domovů. Víme, že to bude zase komplikované, ta komunikace není široká, je tady velký provoz, prosíme o shovívavost a trpělivost.”

PŘIPRAVUJE SE OPRAVA ULICE ŠKOLSKÁ

Ve chvíli, kdy firma skončí práce na na ulici U Lesa, přesune se na ulici Školská.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Kde budeme opravovat také povrch komunikace, začali jsme ta práce na parkovištích a budeme pokračovat.” 

NA ULICI KOSMONAUTŮ SE BUDUJÍ PARKOVACÍ MÍSTA

Na této ulici budou také opraveny páteřní chodníky v majetku města. Tři důležité opravy probíhají a budou probíhat i na ulici Kosmonautů.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Tady jsme v místě u čísla popisného 627, ve dvorní části vyhotovujeme nové parkoviště, kde vzniká 20 nových parkovacích stání, začátkem září bude hotovo, takže tady budou moci obyvatelé lépe parkovat. I když vím, že stále bude nedostatek parkovacích míst, v tomto místě nám technické podmínky nedovolují více parkovacích míst vystavět."

Připravuje se i lepší parkovací kapsa mezi panelovými domy na této ulici.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Kde bychom chtěli to místo zkulturnit, zlepšit, aby se pohodlně parkovalo, aby se neparkovalo na blátě a kořenech stromů a další příznivá zpráva je, že ještě letos v září, že podél ulice Kosmonautů vytvoříme deset podélných parkovacích míst ."

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE CHODNÍKU U BÝVALÉHO KOSMOSU

Práce budou probíhat i v lokalitě, kde stával Kosmos.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Toto prostranství se otevřelo a udělali jsme terénní úpravy. V současné době zahájíme opravu chodníku, který vede podél komunikace navazující na hlavní trasu od kruhového objezdu do centra města.” 

PŘIPRAVENA K REALIZACI JE TAKÉ OPRAVA ULICE HUSOVA

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "“Dohodli jsme se s SMVaKem, že půjdeme do této lokality, protože SMVaK mění své vodovodní řády, my tam budeme opravovat komunikaci tu vjezdovou z té hlavní Ostravské do této lokality a budeme opravovat i ulici Husova. Jsme s SMVaKem dohodnuti na společném financování.”

Každoročně se připravuje několik desítek drobných i větších oprav, každoročně probíhají výstavby nových parkovacích míst a oprav chodníků.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: "Opravdu je u toho hodně organizačně a technických záležitostí . Naše město je veliké, my bychom rádi udělali všechny práce všem hned, aby se zlepšilo prostředí v sídlištích, ale z materiálních personálních důvodů to není možné. přesto si myslím, že se snažíme rovnoměrně rozprostřít ty práce po celém městě a budeme tak i nadále postupovat."

O dalších opravách vás budeme informovat.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy