Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Institut interdisciplinárního výzkumu OPF využívají podnikatelé i obce

  • Karviná,

Organizacím samosprávy i malým a středním podnikatelům nabízí Obchodně podnikatelský fakulta v Karviné od roku 2014 služby Institutu interdisciplinárního výzkumu. Zaměřuje se například na marketingové studie nebo strategické plány obcí a měst.

Institut interdisciplinárního výzkumu OPF navazuje na dlouholetou tradici spolupráce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s podnikatelskou praxí a to zejména s malými a středními podniky. Úzce také spolupracujeme s Business Gatem – společnou organizací fakulty a Statutárního města Karviná.

Tomáš Pražák, vedoucí IIV OPF Karviná SU v Opavě: "Když potřebuje podnikatel nebo obec se obrátit na vysokou školu, tedy konkrétně na OPF, s konkrétním problémem, tak my se ho snažíme vyřešit, vytvořit tým, který bude zpracovávat určité zadání které nám dají a na základě toho ať už s tím podnikem nebo obcí řešíme to, co potřebují."

V poslední době je Institut interdisciplinárního výzkumu oslovován převážně s požadavkem vypracování strategických plánů rozvoje, na fakultu se obrátila například Karviná nebo Střítež.

Tomáš Pražák, vedoucí IIV OPF Karviná SU v Opavě: "Je tam i dotazníkové šetření pro občany, takže mají možnost se vyjádřit, jak by mohla obec vypadat do budoucna."

Do výzkumu a hledání řešení pro podnikatele a firmy se zapojují i studenti OPF a to v rámci Business Gatu, aby své teoretické znalosti mohli aplikovat v praxi.

Tomáš Pražák, vedoucí IIV OPF Karviná SU v Opavě: "Většinou to je nějaká základní marketingová strategie pro firmu, ať už nastavení kampaní, webové stránky a tak."
Tereza Ikášová, asistentka vedoucího IIV OPF Karviná SU v Opavě: "V rámci IIV se starám hlavně o Business Academy a o spolupráci studentů se školou. Spolu s Tomášem Herzigem jsme administrátoři, vedeme teamleadry, staráme se o to, aby celý ten projekt mohl fungovat a celý běh Academy byl co nejvíce úspěšný."

Výstupem jsou výzkumné zprávy nebo právě konkrétní webová stránka, marketingová kampaň a podobně.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy