Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Současně s rekonstrukcí tří domů na karvinském náměstí probíhá archeologický průzkum

  • Karviná,

Souběžně s dělníky, kteří rekonstruují tři historické domy na náměstí, tady svou práci vykonávají i archeologové při záchranném výzkumu. Sondy byly plánovány na různých místech stavebních výkopů, celkově archeologové prozkoumali desítky metrů čtverečních ploch.

Rekonstrukce tří domů na náměstí přinesla archeologům výjimečnou příležitost podívat se podrobně na počátky města Fryštátu a jeho středověký vývoj. Jde o záchranný arecheologický výzkum.

Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě: "Veškeré archeologické výkopy jsou soustředěny v místech, které by narušila stavba nebo by souvrství v těchto místech v důsledku stavebních prací a naše očekávání byla poměrně velká, protože se ve středověku jednalo o prestižní nemovitosti, ty parcely byly jistě osídleny v počátcích města."

Očekávání se nakonec naplnila, archeologický výzkum přinesl zásadní informace.

Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě: "Ty současné archeologické práce nám přinesly informace, jak ta původní dřevohliněná zástavba vypadala. Je zde výjimečná možnost provázat tyto poznatky s informacemi, které přináší stavebně-historický průzkum domovních jader, které pocházejí v případě dvou domů ze tří z 16. století, takže ten pohled na vývoj a zástavbu města je skutečně komplexní a nemůžeme opomenout spoustu archeologických nálezů, které se podařilo získat, jde o desítky beden převážně středověkých předmětů, které mají pro město a jeho dějiny zásadní význam."

Nejčastěji nalezenými artefakty jsou keramické nádoby a jejich zlomky.

Archeologické sondy byly plánovány na různých místech stavebních výkopů například při sanaci obvodového zdiva, přípojky inženýrských sítí, třeba horkovodu nebo kanalizace. Celkově šlo o desítky metrů čtverečních prozkoumaných ploch.

Jana Brhelová, dokumentátorka, asistentka archeologa: "Momentálně se nacházíme v zadní části městské parcely. Zjistili jsme situaci, ve které se nachází různé hospodářské objekty, respektivě my se nacházíme v části hospodářského zázemí, kde jsou různé odpadní jámy, jímky a mohou zde být i dvorky a ohrazení pro zvířata. Tuto sondu jsme založili v místě, kde bude docházet k prohloubení. V současné době se pohybujeme ve středověkých souvrstvích, které budou výkopovými pracemi zlikvidovány, ale snažíme se je alespoň zdokumentovat."

Nálezy budou zpracovány, v současné době se myjí, konzervují a jejich výběr bude představen v nálezové zprávě. Je také možné, že se nálezy v budoucnu objeví i v expozici věnované starším dějinám města.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy