Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zájmové kroužky na karvinských základních školách mají přidanou hodnotu

  • Karviná,

V sedmi základních školách probíhají speciální zájmové kroužky směřující k podpoře polytechnického vzdělávání, podnikavosti a rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti.

V nové učebně informatiky a fyziky na Základní škole Borovského se kromě výuky setkávají školáci v tomto školním roce i v zájmovém kroužku, ve kterém ještě více prohlubují svůj vztah k programování, robotům a 3D tisku. Učebna je vybavena 28 notebooky, 22 roboty typu Edison a třemi 3D tiskárnami.

Milan Spružina, učitel: "Roboti jsou univerzální, mají čidla, vlastní motory, nemusíme už nic dokupovat. Děti se je učí programovat v různých programech, různé obtížnosti už od šesté třídy. Důvodem práce s těmi roboty je to, že se učí řešit problémy samostatně. Každý má svého robota, notebook, dostanou zadání a řeší to samostatně."
anketa: žáci ZŠ Borovského: "Se ti roboti zapnou, dají se na ten skener a zmáčkne se tlačítko. Pak to zůstane uvnitř nebo to jede po čarách a tak."

A to už jsme na Základní škole Školská, tito žáci si vybrali kroužek čtenářský. Fungovat začal také v tomto školním roce.

Leona Januszková, učitelka: "Je určen pro žáky 5. a 6. tříd. Příhlásily se hlavně dívky, ale máme tady i dva chlapce a jeho hlavním cílem je podpořit čtenářství u dětí, protože vidíme, že v dnešní době děti čtou méně a méně. Většinou začínáme ve školní knihovně, kde si děti knížku vyberou, pak se vracíme do třídy, každý čte po určitou dobu, pak si o nich povídáme, Většinou si vyberem téma, které pak rozebíráme, třeba téma hlavního hrdiny nebo místa, kde se děj odehrává, psali jsme třeba i dopis tomu hlavnímu hrdinovi."

Aby kroužek nebyl jednotvárný, prokládá se čtení a práce s knihami s návštěvami knihovny a hrají se tady i různé hry.

anketa: žáci ZŠ Školská: "Já jsem si vybrala čtenářský kroužek, protože mě baví číst a mám ráda knížky." "Baví mě, když tam nemám obrázky a baví mě představit si, jak to asi vypadá." "Já si vybírám knížky o druhé světové válce, protože mě ostatní knihy, co baví spolužáky, nebaví."

Všechny aktivity v rámci čtenářského kroužku si školáci zaznamenávají.

Leona Januszková, učitelka: "My jsme se rozhodli s dětmi, že takovým výstupem kroužku za celý rok budou lapbooky, takže momentálně na nich pracujeme."

Oba kroužky jsou součástí krajského projektu OKAP II, v Karviné jich funguje letos celkem 19. Jde o zavedené inovace vedoucí ke kariérovému poradenství a polytechnickému vzdělávání.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: "Ty kroužky budou probíhat dva školní roky, bude jich celkem 38. Navazujeme tak na náš projekt MAP a letos jsme se připojili ještě do projektu s naším partnerským městem Wodzisław Śląski. Budeme se snažit dostat do základních škol povědomí, kde po základních školách, kde by se mohli žáci vzdělávat dál ve středním článku. Pokud ty děti si sáhnou na odborné věci již v základní škole, pak zjistí, že klidně i v našem městě mají nabídku středních škol, které splňují tyto podmínky, za to jsme velmi rádi."

Součástí zájmových kroužků jsou také exkurze a workshopy se zaměstnavateli nebo středními školami.

více k projektu OKAP II:
Statutární město Karviná je z pozice finančního partnera zapojeno do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), kdy projekt je spolufinancován z evropských fondů a příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj. Do projektu je zapojeno 7 karvinských základních škol. Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků základních škol na území města Karviná formou kroužků s využitím sdílení spolupráce se zaměstnavateli. Naším záměrem je zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy u žáků základních škol, kdy k tomuto účelu bude v rámci každého školního roku otevřeno celkem 19 kroužků napříč podporovanými tématy, celkem tedy v rámci 2 školních let zrealizujeme v rámci projektu 38 kroužků. Jedná se o kroužky směřující k podpoře polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní trendy a technologie, k podpoře podnikavosti, iniciativy a kreativity, kroužky se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, či kroužky k podpoře digitálních kompetencí. Vedoucími a koordinátory kroužku jsou pedagogové zapojených škol. V každém kroužku proběhne v průběhu školního roku 20 až 30 setkání. Součástí jsou také exkurze a workshopy se zaměstnavateli nebo středními školami. Dotace pro statutární město Karviná činí cca 1,2 mil. Kč.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy