Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Desetiletá Nadace OKD pomáhá i ve Stonavě

  • Stonava,

Nadace OKD, která oslavila desáté výročí svého založení pomáhá i v obci Stonava. Finančně podporuje různé aktivity a projekty.

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Už deset let podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Své první kulaté narozeniny proto oslavila se zástupci organizací, které podporuje.

„Když jsme zakládali Nadaci OKD, tak naším hlavním cílem byl rozvoj regionu ve všech aspektech žití toho regionu s plným respektem k hornickým tradicím a se snahou o to, aby se v regionu žilo dobře,“ řekla bývalá ředitelka Nadace OKD Blanka Novotná.

„Moravskoslezský kraj vnímá Nadaci OKD jako velmi dobrého partnera na poli celého kraje, neboť tolik projektů, jako 2305, kterými pomohli rozesmát lidi v našem kraji je neskutečné. Kdyby všichni tito gratulanti dnes přišli, tak musíme pronajmout celý stadion,“ řekl náměstek hejtmana MS kraje Jiří Navrátil.

Nadace OKD například finančně podporuje Spolek svatá Barbora. Ten pomáhá dětem, kterým tatínek zahynul při výkonu svého povolání v hornictví. Finanční prostředky z nadace ale směřují i do hornických obcí a obec Stonava je jednou z nich.

„Můj neoblíbenější projekt je Adventure golf, který je velmi zajímavý. Je to netradiční minigolf. Ve Stonavě ale nezapomínáme ani na kulturu. Tradiční pouť nebo oprava kostela patří mezi naše topy,“ řekla ředitelka Nadace OKD Karolína Preisingerová.

„V loňském roce nám nadace podpořila tři projekty. Konkrétně se jednalo o ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku, koncert u příležitosti pouti a v neposlední řadě to byla výstavba pumtrackové dráhy u Stonávky,“ řekl místostarosta Stonavy Tomáš Wawrzyk.

Nadací je podporován Spolek krojovaných horníků při obci Stonava, jehož hlavním cílem je zachování hornických tradic. Peníze z nadace každoročně putují do Stonavy také na ojedinělou mezinárodní soutěž v ansámblovém zpěvu Stonavská Barborka.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy