Ve školních budovách je během prázdnin rušno

  • 10:40,
  • Stonava ,

Zatímco si stonavské děti užívají dvouměsíčního volna, ve školních budovách je rušno.

Během prázdnin probíhají potřebné stavební  úpravy, první dvě se týkají Dolan.

„Ve škole spočívá úprava v rozšíření šaten o rozměry koupelen, které se kompletně bourají. Bude se měnit částečně i vodovodní systém. V mateřské školce spočívá úprava v rozšíření a zvýšení průhledu mezi sborovnou a místností pro děti. Dochází k výmalbě, sundány budou nepotřebné obkladů a vymění se podlaha,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Hanzelka.

S pracemi bylo započato v červenci a v polovině srpna je už téměř vše hotovo.

„Proběhla výstavba vestavěné skříně, kde budou uloženy matrace a ložní prádlo. Máme nový koberec, nově je vymalováno a pokládala se nová podklaha,“ řekla učitelka dolanské mateřinky Helena Skutková.

Malovalo se i v polské škole. S přípravnými pracemi se začalo hned na začátku prázdnin.

„Budou se malovat třídy, bude se malovat chodba, záchody a vše, co je potřeba. Všechno bílé nebude. Chodby bílé zůstanou, třídy budou barevné,“ řekla učitelka Marcela Gabrhelová.

Vzhledem k tomu, že škola na Holkovicích patří k těm nejstarším budovám ve Stonavě, obec v současné době plánuje její  komplexní rekonstrukci.

„Komplexní znamená od střechy až po sklepy. Dojde k zateplení, instaluje se klimatizace. V jednotlivých třídách budou rekuperační jednotky. Vzhledem k tomu, že ve sklepě se nachází moderní plynový kotel, který vytápí celou budovu a prostředí neodpovídá této moderní technice, připravuje se rekonstrukce i sklepních prostor. Sondou se zjistilo, že základová konstrukce tohoto objektu není řádně izolována proti zemní vlhkosti, proto došlo k výkvětům na omítce sklepů a odpadá. Je to nutné celé sanovat,“ vysvětlil správce bytového a nebytového fondu obce Ladislav Jelen.

Přesný termín zahájení prací zatím není znám, obec chce v rámci financování této investiční akce využít některého z dotačních titulů. Pokud vše půjde podle plánu, rekonstrukce by mohla být zahájena v průběhu příštího roku.
Farma Bezdínek s.r.o.
Karviná
od 18 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

EUROLINE s. r. o.
Karviná
od 30 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků