Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve školních budovách je během prázdnin rušno

  • Stonava,

Zatímco si stonavské děti užívají dvouměsíčního volna, ve školních budovách je rušno.

Během prázdnin probíhají potřebné stavební  úpravy, první dvě se týkají Dolan.

„Ve škole spočívá úprava v rozšíření šaten o rozměry koupelen, které se kompletně bourají. Bude se měnit částečně i vodovodní systém. V mateřské školce spočívá úprava v rozšíření a zvýšení průhledu mezi sborovnou a místností pro děti. Dochází k výmalbě, sundány budou nepotřebné obkladů a vymění se podlaha,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Hanzelka.

S pracemi bylo započato v červenci a v polovině srpna je už téměř vše hotovo.

„Proběhla výstavba vestavěné skříně, kde budou uloženy matrace a ložní prádlo. Máme nový koberec, nově je vymalováno a pokládala se nová podklaha,“ řekla učitelka dolanské mateřinky Helena Skutková.

Malovalo se i v polské škole. S přípravnými pracemi se začalo hned na začátku prázdnin.

„Budou se malovat třídy, bude se malovat chodba, záchody a vše, co je potřeba. Všechno bílé nebude. Chodby bílé zůstanou, třídy budou barevné,“ řekla učitelka Marcela Gabrhelová.

Vzhledem k tomu, že škola na Holkovicích patří k těm nejstarším budovám ve Stonavě, obec v současné době plánuje její  komplexní rekonstrukci.

„Komplexní znamená od střechy až po sklepy. Dojde k zateplení, instaluje se klimatizace. V jednotlivých třídách budou rekuperační jednotky. Vzhledem k tomu, že ve sklepě se nachází moderní plynový kotel, který vytápí celou budovu a prostředí neodpovídá této moderní technice, připravuje se rekonstrukce i sklepních prostor. Sondou se zjistilo, že základová konstrukce tohoto objektu není řádně izolována proti zemní vlhkosti, proto došlo k výkvětům na omítce sklepů a odpadá. Je to nutné celé sanovat,“ vysvětlil správce bytového a nebytového fondu obce Ladislav Jelen.

Přesný termín zahájení prací zatím není znám, obec chce v rámci financování této investiční akce využít některého z dotačních titulů. Pokud vše půjde podle plánu, rekonstrukce by mohla být zahájena v průběhu příštího roku.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy