Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nárok na paušální stočné mají i lidé nenapojeni na obecní kanalizaci

  • Stonava,

Obec Stonava umožňuje lidem platit paušální stočné. Díky dotačnímu programu na to mají nárok i lidé, kteří nejsou napojeni na kanalizaci ve vlastnictví obce.

Občané Stonavy, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci platí paušální stočné 58,- Kč ročně.  Díky dotačnímu programu, který schválili zastupitelé na svém pátém zasedání , budou tuto částku platit i ti, kteří jsou napojeni na kanalizaci, která není ve vlastnictví obce.

„Tento program je určen pro ty, kteří platí jinou částku za stočné než ti, kteří jsou napojeni na naši kanalizaci,“ řekl starosta Stonavy Ondřej Feber.

Z rozpočtu obce na rok 2019 je na tento program, který kompenzuje zvýšené náklady na stočné za rok 2018 vyčleněna částka 100 tisíc korun.  O dotaci je možné zažádat na obecním úřadě v úředních hodinách od 1. září do 30. září. 

„Žadatel musí přinést doklad o vyúčtování stočného za rok 2018 a zároveň doklad o jeho zaplacení,“ dodala pracovnice OÚ Stonava Alena Macošková.

Nárok na dotaci má ale pouze žadatel, který má ke dni podání žádosti uhrazeny veškeré závazky vůči obci.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy