Stanisław Orszulik – pierwszy operator kamery stonawskiej telewizji

  • 8:12,
  • Stonava ,

W lipcowym numerze Zwrotu ukazała się obszerna rozmowa ze Stanisławem Orszulikiem, pierwszym operatorem kamery stonawskiej telewizji. Kiedy Stanisław Orszulik pracował w zakładzie Kowona, był członkiem klubu filmowego i kręcił filmy, które zdobywały nagrody na krajowych i zagranicznych konkursach.

Stanisław Orszulik, filmowiec: „My akurat do Brna na Brnieńską Szesnastkę jeździli każdy rok. Z początku my tam jyny tak byli, aby my tam byli. Ale potem my zaczęli wygrywać. I wszystki ty filmy były na „Brnienski Szesnastce”: Panta rei, Malíř a sedlák, Menuet na heligon, Jindřich Minol. Ostatnia wizyta, czyli Poslední návštěva o Jeżowiczu, ten film wygrał pierwszą nagrodę. Ale nie udzielili jej. Dali dwie drugi, ponieważ miał polską wersje. A jo im czeską napisał tak tylko na papierze, aby wiedzieli, o co idzie. Tu na przykład za te filmy Menuet na heligon i Jindřich Minol my zdobyli Beskidskiego Jeszczera. Tu jest jakaś plakieta, jakaś waza. A to jest w Salzburgu srebrna, i ta oto jest z Kelibii.

W 1990 roku wójt Andrzej Feber założył w Stonawie wówczas jeszcze półlegalną pierwszą na Zaolziu telewizję lokalną. Pan Stanisław i jego najbliżsi zajęli się tworzeniem programów.

Stanisław Orszulik, filmowiec: „Trzy roki my to robili, a wszystkie ty relacje powstawały na Ośmiczce w bloku, kaj my mieszkali. Marta mieszkała z Wiesławem za ścianą, poczkali my, aż Natalka usła, i robili my w nocy relacje. Jest tego ponad 500 kazet różnej długości, a tam są od Bogumina po Mosty k. Jabłonkowa pochytane ty imprezy pezetkaowski. Bo jo mioł we Stonawie kamerę pezetkaowską, Stonawa nie miała. Miała telewizję, miała kameramana ale z pezetkaowską kamerą.“

Dzięki współpracy z nieżyjącym już dziennikarzem Karolem Raszykiem powstał ważny dokument, wieloodcinkowa filmowa wersja Galerii Twórców Ludowych Zaolzia. W jednym z odcinków został zaprezentowany również sam pan Stanisław jako malarz nieprofesjonalny, który namalował ponad pięćset obrazów olejnych.
Farma Bezdínek s.r.o.
Karviná
od 18 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

EUROLINE s. r. o.
Karviná
od 30 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků