Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dopady opatření proti šíření koronavirusu ve Stonavě

  • Stonava,

V úterý 10. března vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách. Zjištovali jsme, jak se toto opatření dotklo života v obci.

Prázdné lavice, školáci zůstali doma. Přesně takto to vypadalo ve středu 11.března ráno v základní škole na Dolanech. Ministerstvo zdravotnictví totiž vydalo mimořádné opatření zakazující konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku ve školách. V praxi to ale neznamená, že by děti měly prázdniny. Učitelé budou se stonavskými žáky komunikovat přes internet.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Jedna z prací, která bude nařízena učitelům je průběžné zadávání úkolů žákům přes webové stránky školy. Tímto bych chtěla požádat žáky i jejich zákonné zástupce, aby stránky školy sledovali.“

Přestože se toto opatření netýkalo základních uměleckých škol, na základě doporučení zřizovatele byla přerušena také výuka v základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a všech jejich pobočkách. V té stonavské se hře na hudební nástroj učí čtyři desítky žáků. I těm budou zadány domácí úkoly.

Gagmar Tyrliková, vedoucí stonavské pobočky ZUŠ B.Smetany v Karviné: „Já teď budu obvolávat své žáky a telefonicky je informovat o tom, co by se měli naučit, v čem by měli pokračovat.“

Vzdělávaní v mateřských školách se nařízení ministerstva zdravotnictví nedotklo.

Helena Skutková, vedoucí učitelka MŠ Dolany: „Mateřské školy ve Stonavě jsou otevřené. Nás se netýká nic z toho, co vláda vyhlásila. Zavedli jsme ale výšená opatření a to v rámci hygieny, kdy paní domovnice minimálně jedenkrát denně dezinfekčními prostředky vytírá všechny prostory. Při vstupu, do školky si musí dítě řádně umýt ruce mýdlem a takto na ně dohlížíme i v průběhu dne.“

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Mateřské školy jsou zatím v provozu. Obrátila jsem se na vedoucí učitelky, aby mi v pátek ráno nahlásily stav dětí, které jsou ve školce. Zároveň připravuji takové doporučení pro rodiče, aby si děti, pokud to půjde, nechali doma. Jed to opravdu z důvodu bezpečnosti. Je to pouze doporučení. Někdy se setkávám s názorem, že děti mají prázdniny. Chtěla bych zdůraznit, že se nejedná o prázdniny, ale o karanténu. Chtěla bych proto apelovat na rodiče, aby se chovali zodpovědně, aby své děti drželi doma, nepouštěli je a nebrali je na místa, kde se vyskytuje větší počet lidí a dodrželi opatření, která jsou.“

V době vyhlášení mimořádného opatření byli žáci prvního stupně v Pozlovicích ve škole v přírodě. Přestože ministerstvo školství doporučilo akce typu lyžařských kurzů a škol v přírodě, které probíhají mají být dokončeny, ředitelka stonavské základní a mateřské školy se vzhledem k stále se navyšujicícmu se počtu nakažených koronavirem v České republice žáky z Pozlovic stáhnout.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Ve čtvrtek dopoledne jsem se na základě telefonického rozhovoru s paní zástupkyní Elen Wawrzykovou a po dohodě se zřizovatelem rozhodla, v rámci bezpečnosti a péče o zdraví dětí, pobyt v Pozlovicích ukončit.“

Nejrizikovější skupinou co se týče onemocněním koronavirem jsou senioři. Vedení stonavského domu s pečovatelskou službou ELIM proto přijalo patřičná opatření.

Urszula Byrtusová, vedoucí pečovatelsk služby ELIM ve Stonavě: „Společné prostory se dezinfikují častěji než je běžné a seniorům jsme doporučili nenavštěvovat akce s větším počtem osob. My jsme je také zrušili. Rodinám klientů nedoporučujeme, v případě příznaků onemocnění ,návštěvy svých příbuzných.“

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „My jsme přerušili přípravu společných akcí pro veřejnost tak, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu. To jsme dopručili i veřejnosti. Zároveň jsme je vyzvali , aby pokud možno s námi komunikovali, jako s obecním úřadem online elektronicky, případně telefonicky.“

Telefonicky nebo emailem se mohou na radnici se žádostí o pomoc s nákupy potravin nebo dovozem léků obracet nejen senioři, kteří žijí sami, ale i všichni potřební, kteří by zůstali v karanténě.

Vzhledem k stále rostoucímu se počtu nakažených koronavirem ve čtvrtek 12.3. vyhlásila vláda nouzový stav. Důvodem je ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Opatření se dotknou asi každého. Nesmí se konat akce s účastí více než 30ti osob, po osmé hodině večer musí být zavřeny veškeré restaurace. V podstatě bez omezení zůstanou pouze obchody.

Andrej Babiš (ANO), předseda vlády: „S účinnosti od 13 března 2020 zítra od 6.00 hodin ráno se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční i podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.“

Uzavřena je ve Stonavě sportovní hala, sauna i knihovna. Zrušeno bylo například mistrovství ČR ve futsalu veteránů +40.

Roman Pich, předseda SC Premium Stonava: „Reagovali jsme téměř okamžitě a ihned jsme kontaktovali Český svaz sálové kopané. Došli jsme k závěru, šampionát posunout na 30.května.“

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků