Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Horním Václavově přibylo 125 nových stromů, pomůžou retenci vody i biodiverzitě

Jeseníky dostaly v posledních letech velkou ránu od kůrovce. Zanikly celé lesy a bývalá monokultura smrků byla přerušena. Obce i města vyvíjejí velké úsilí při nové výsadbě a pestřejší skladbě stromů. Nově se do záchrany krajiny zapojují také soukromé subjekty.

Příkladem spolupráce soukromého sektoru, odborníků i státní správy je masivní výsadba v Horním Václavově u Bruntálu. Zdejší rekreační a obytná zóna tady začala vznikat již před více než 10 lety. Nyní se podařilo zajistit dotační podporu výsadby stromů z národního programu Ministerstva životního prostředí.

Vladimír Procházka, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Bruntál: „Od začátku jsme trvali na doprovodné zeleni, kontrolovali jsme určité regulativy, aby to bylo v souladu s naší jesenickou krajinou.“

Vlastimil Sedláček, iniciátor projektu: „Momentálně tady díky národnímu programu životního prostředí vysazujeme liniovou výsadbu zeleně, hlavně pro dnešní docela palčivou otázku retenci vody v krajině.“

Michal Svoboda, Strommy Company, realizátor výsadby: „Výsadby probíhají v rámci programu Sázíme budoucnost Ministerstva životního prostředí, které je ve spolupráci s nadací Partnerství.“

Na ploše několika hektarů nyní probíhá výsadba takových druhů stromů, aby byla zajištěna druhová pestrost krajiny, které se odborně říká biodiverzita.

Vlastimil Sedláček, iniciátor projektu: „Stromů vlastně když jsme přišli, bylo nula, nyní sázíme 125 stromů, což docela velká porce.“

Michal Svoboda, Strommy Company, realizátor výsadby: „Musí to být původní druhy, které se tady vyskytují, takže tady máme nějaké habry, třešně ptačí, javory kleny a spoustu dalších.“

Tímto projektem výsadba stromů nekončí. Jen díky této iniciativně Ministerstva životního prostředí bude v dalších letech v celé republice vysazeno až 10 milionů stromů.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy