Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Horním Václavově vysadili 125 nových stromů

Jeseníky dostaly v posledních letech velkou ránu od kůrovce. Zanikly celé lesy a bývalá monokultura smrků byla přerušena. Obce i města vyvíjejí velké úsilí při nové výsadbě a pestřejší skladbě stromů. Nově se do záchrany krajiny zapojují také soukromé subjekty.

Příkladem spolupráce soukromého sektoru, odborníků i státní správy je masivní výsadba v Horním Václavově u Bruntálu. Zdejší rekreační a obytná zóna tady začala vznikat již před více než 10 lety. Nyní se podařilo zajistit dotační podporu výsadby stromů z národního programu Ministerstva životního prostředí.

Vladimír Procházka, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Bruntál: „Ten velký, dá se říct developerský projekt začal tady startovat někdy v roce 2007, 8, Od začátku jsme trvali na doprovodné zeleni, kontrolovali jsme určité regulativy jak ta zástavba má vypadat, aby to rozvrstvení a rozmístění objektů v krajině nebylo jaksi urážlivé, aby to bylo v souladu s naší jesenickou krajinou.“

Vlastimil Sedláček, iniciátor projektu: „Momentálně tady díky národnímu programu životního prostředí vysazujeme liniovou výsadbu zeleně, hlavně pro dnešní docela palčivou otázku retenci vody v krajině, to jsou takové dnešní enviromentalistické problémy, tak samozřejmě zachování nějaké biodiverzity v Jeseníkách.

Michal Svoboda, Strommy Company, realizátor výsadby: „Výsadby probíhají v rámci programu Sázíme budoucnost Ministerstva životního prostředí, které je ve spolupráci s nadací Partnerství. My jsme v rámci této iniciativy vysadili něco kolem cca 400 stromů, většinou to bylo pro obce a města, tady Jeseníky resort jsou vlastně první soukromý investor, kteří se této iniciativy taky chopili v rámci toho sázení, což nás velmi potěšilo.“

Na ploše několika hektarů nyní probíhá výsadba takových druhů stromů, aby byla zajištěna druhová pestrost krajiny, které se odborně říká biodiverzita.

Vlastimil Sedláček, iniciátor projektu: „Chtěli bychom poděkovat životnímu prostředí Bruntál, který vlastně už před deseti lety nám dal seznam doporučených dřevin, které by měly biodiverzitu tady v kraji dodržovat, díky jeho spolupráci tady tento projekt může být realizován.“

Michal Svoboda, Strommy Company, realizátor výsadby: „Musí to být původní druhy, které se tady vyskytují, takže tady máme nějaké habry, třešně ptačí, javory kleny a spoustu dalších.“

Každá nová výsadba, zvláště v tomto horském prostředí, musí splňovat všechny podmínky pro stabilitu a trvanlivost.

Michal Svoboda, Strommy Company, realizátor výsadby: „No zejména velký výsadbová jáma, dobrá zemina a my tam ještě zapravujeme hydrogel, který udržuje vodu vlastně a samozřejmě nesmí chybět povýsadbový řez, na který dbáme.“

Tímto projektem výsadba stromů nekončí. Jen díky této iniciativně Ministerstva životního prostředí bude v dalších letech v celé republice vysazeno až 10 milionů stromů.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy