Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Jak bude vypadat transformace našeho kraje?

Jak bude transformace regionu v souvislosti s ukončením těžby uhlí vypadat v reálu, nastínil hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Hlubinná těžba byla zahájena v našem regionu v roce 1835. První důl se jmenoval Anselm, který se takto pojmenoval v roce 1847 a my jsme v roce 2013 nazvali první instalovaný super počítač také jako Anselm, abychom dokladovali to, co se v našem kraji děje, dochází k transformaci. Toto vrcholí jen v tom, že se skutečně končí s těžbou uhlí a my se na to musíme připravit. Transformace má celou řadu fází, my jsme se na to snažili přichystat už dříve, protože jsme tušili, že to zavírání dolů bude probíhat rychleji než si přejeme. Připravili jsme velkou studii odchodů od uhlí k novým energetickým zdrojům a tam jsou tři fáze, které budou muset naplňovat. První je nahradit chybějící uhlí plynem, v té první fázi, v další fázi obnovitelnými zdroji a třetí fáze bude navazovat na strategii jaderné energetiky v naší republice. Nicméně bych chtěl říct, že v daný okamžik se musíme dívat na OKD z širšího pohledu. Ten širší pohled spočívá v tom, že jsou firmy, které jsou na OKD navázány. My jsme díky spolupráci s OKD získali kontakty na 286 firem, které pro OKD pracují, takoví smluvní partneři. My jsme je všechny oslovili, abychom zjistili, jaký dopad bude mít uzavření těžby OKD a jejich fungování. Tady bych chtěl říct, že většina z nich nám skutečně vyšla vstříc, podali informace, které jsou nesmírně důležité. Asi 47% z nich se orientuje především na průmyslovou činnost a stavebnictví, 36% z nich se orientuje na obchod a na služby. My musíme s těmito firmami dále pracovat, protože to vypadá tak, že v těchto firmách přijde o svá místa 4,5 - 5 tisíc lidí. Z tohoto důvodu jsme připravili Taskfors OKD, který se snaží s těmito firmami komunikovat a nastavit jejich budoucí fungování. Víme, co by chtěly, samozřejmě jedna věc jsou rekvalifikace, druhá věc je, jak nahradí ten výpadek spolupráce s OKD. Tady bych chtěl skutečně požádat, abychom se orientovali do budoucna na sociální odpovědná výběrová řízení, to znamená, v rámci velkých investic, které se v našem kraji chystají, ať už je to železniční uzel Ostrava, ať už je to stavba silnic, dálnic. Víme také, že také se předpokládá jakási část budování prodloužení splavnosti Odry. To jsou všechno věci, které potřebujeme, aby byly směřovány a skončily u těchto firem. Abychom skutečně nešli tou cestou, že budeme do kraje dovážet zahraniční pracovníky. Já jsem akademik, takže já mám úzký vztah k mezinárodní spolupráci, ale myslím si, že přece jenom musí pořád platit, že musíme ochránit tu práci pro naše lidi.“

Moravskoslezský kraj se ale také dívá do budoucnosti, proto založil dvě pracovní skupiny.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Ta jedna pracovní skupina se zabývá bezuhlíkovou ekonomikou, a to je teď i ve spolupráci s velkými ocelárnami a dalšími firmami, které působí u nás v našem kraji. Vidíme velkou budoucnost ve využití vodíku, především dopravě, tam bychom právě chtěli využít toho zdroje methanu, který v našich dolech máme, to je první věc. Druhá věc je, že chceme nějakých způsobem vrátit zpátky to území po těžbě. K tomu máme připravený velký komplexní projekt, nebo spíš program, který se jmenuje Poho 2030, to znamená pohornická krajina a týká se to asi 62 čtverečních kilometrů, které máme k dispozici po tomto území. Tam vlastně připravujeme s městy, které uzavírají tu oblast, jsou to Karviná, Havířov a Orlová. Chceme prostě tyto oblasti společně s firmami, které tam působí a dalšími obcemi dát dohromady a pokusit se pracně vrátit tu oblast do toho života společně, tak jak se domluvíme s ministerstvem průmyslu s Diamem. Chceme, aby se tam rozvíjelo inovativní podnikání. Já nejsem zastáncem budování nějaké výroby pneumatik v našem kraji, já si myslím, že je tam spousta techniků, kteří jsou schopni přijít s nápady a jít úplně jinou cestou, než jsme dosud šli, to je první věc. A samozřejmě chceme, aby tam byly oblasti pro kulturní vyžití, to znamená propojení s cyklotrasami a vrátit to území přírodě, takže to jsou věci, které chystáme, je to běh na dlouhou trať. My jsme všechny tyto věci zahrnuli do naší strategie do roku 2030 a myslím si, že jeden z těch zdrojů, které nám to pomůže financovat je to, co teď určila Evropská unie jako fond spravedlivé transformace. Společně s dalšími fondy, jak je modernizační fond, takže těch úkolů před námi je celá řada. A já vždycky tvrdím, že každý problém s sebou nese jakési výzvy, tak já pevně věřím, že to společně nějakým způsobem dokážeme.“
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy