Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zemřel Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 25. března 2021 náhle zemřel Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Byl vnímán jako respektovaná osobnost díky svému lidskému přístupu a konstruktivnímu řešení otázek ekonomického a společenského života v našem regionu.

Pavel Bartoš byl prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje posledních deset let, třetí období za sebou. Byl absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti FITE a.s. a také místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK. Bylo mu 69 let.

Náhlá tragická zpráva zaskočila jeho blízké i kolegy. 

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: "Já jsem s Pavlem Bartošem spolupracoval posledních sedm let. Náš vztah byl téměř kamarádský. Byl to člověk, kterého jsem vnímal jako bojovníka se srdíčkem, který chtěl Moravskoslezský kraj posouvat dopředu. V poslední době se hodně věnoval otázkám ekonomické transformace kraje. Byla to pro mě rána jako z děla. Čest jeho památce, budu ho mít v srdci." 
Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky: "Pro mě je to obrovský šok a je to obrovská ztráta pro tento region. Celé porevoluční období hospodářství tohoto regionu je spojeno s jeho jménem. Věnoval tomu strašně moc, zvláště prvních patnáct let, kdy tady ještě nebyly kraje a kdy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje suplovalo roli krajů. To bylo hlavní období, kdy on tady přinesl strašně moc, ale i v následných diskuzích. Mně to přijde vlastně paradoxně nešťastně symbolické, že odešel rychle, stejně jako uhlí z regionu, za které celý život tak bojoval, za jeho správnost využití a technologie do těžby. Samozřejmě vyjadřuji obrovskou soustrast celé jeho rodině."
Oficiální vyjádření výkonné rady Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: Pavel Bartoš byl široce respektovanou osobností a dlouhá léta se velmi aktivně, usilovně, konstruktivně a neúnavně podílel na procesu hospodářské transformace a společenském rozvoji našeho kraje. Ztrácíme v něm zkušeného, moudrého a empatického člověka, plného energie a elánu, s přirozeným lidským přístupem ke všem a doslova zapáleného pro změnu a lepší život obyvatel v našem regionu. Čest jeho památce a hlubokou a upřímnou soustrast jeho nejbližším.

Pavel Bartoš se narodil 19. 8. 1951 v Ostravě. Vyučil se jako provozní elektromontér a pracoval jako provozní elektromontér ve Vítkovických železárnách. Svá pozdější studia na VŠB – TU Ostrava ukončil v oboru silnoproudá elektrotechnika v roce 1976. Na téže vysoké škole později v ystudoval i obor hlubinné dobývání uhlí. 

Po vysokoškolských studiích nastoupil na OKD – Důl Prezident Gottwald, po roce 1990 byl tento důl přejmenován na OKD – Důl František. Na dole zastával různé technické funkce, po revoluci až do roku 1993 zastával funkci hlavního inženýra dolu. V závěru roku 1993 byl spoluzakladatelem společnosti FITE a.s., která k 1. 1. 1994 odkoupila od OKD a.s. bývalou „Báňskou vývojovou základnu“, se všemi právy, povinnostmi, závazky a know-how. Od vzniku FITE a.s. se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem a obě funkce vykonával dodnes. 

Ve společnosti FITE a.s. osobně řídil řadu výzkumných úkolů v oblasti báňské, energetiky, životního prostředí a bezpečnosti. Je autorem a spoluautorem řady vynálezů, patentů, autorských osvědčení a průmyslových vzorů. V oblasti výzkumu a inovací často spolupracoval s vysokými školami, zejména s VŠB – TU Ostrava. 

Velmi aktivně se společensky angažoval. Byl řadu let viceprezidentem HK ČR, byl dlouhodobým předsedou Krajské hospodářské komory MSK, členem Správní rady VŠB – TU Ostrava a členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Od roku 2010 byl prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

Publikoval a přednášel v tématech energetiky, těžby surovin, ekologie a odpadového hospodářství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vědy a výzkumu. Za svou dlouholetou činnost obdržel řadu ocenění. Např. za rozvoj českého hornictví, za rozvoj Moravskoslezského kraje a ocenění za rozvoj česko – polské spolupráce.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy