Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Šedesát procent prachu pochází z Polska

Petr Jančík už dlouhé roky analyzuje vliv průmyslu na kvalitu životního prostředí v našem regionu. Podle něj má velký vliv na kvalitu vzduchu u nás polská aglomerace.

Můžete srovnat kvalitu ovzduší v MSK dnes a v roce 1990?

Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO: „Já jsem v té době létal na větroni a když jsme letěli přes Třebovice, tak jsme slyšeli škváru, jak nám ťuká do křídel. V té době bylo v ovzduší velké množství hrubých částic. Co se týká jemných částic, které zůstávají v plicích, tak v tom velký rozdíl není. V roce 1990 to bylo pouze o několik desítek procent více než nyní.“

Co nás nejvíce trápí?

Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO: „Ty nejjemnější částice prachu.“

Vliv průmyslu na kvalitu ovzduší?

Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO: „Vytvořili jsme systém řízení kvality ovzduší a tam vidíte na každém místě v regionu, co tam převládá. Na hranici s Polskem je toho jemného polétavého prachu hodně, z Polska ho přichází 60 procent. V Radvanicích a Bartovicích ovlivňuje ovzduší těžký průmysl. Koksovny a další hutní procesy hodně náš vzduch znečišťují. A dalším velkým problémem jsou lokální topeniště, které překračují i dvakrát třikrát limity.“

Chceme region bez spalování uhlí, jak moc tento krok zkvalitní ovzduší?

Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO: „V Polsku jsou obrovské klastry lokálních topenišť a tam kdyby se přešlo na jiný zdroj vytápění, máme po problému.“

Co děláte v současné době v Rusku?

Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu na VŠB-TUO: „Já jsem tady na dlouhodobé stáži ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů. Mimo jiné jsou tady odborníci, kteří zkoumají složky životního prostředí. Analyzujeme mechy, které nám ukazují, jak je ovzduší znečištěné.“
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy