Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Bývalý kamenolom se mění v badatelskou oázu, rozsáhlý projekt je rozplánován na 17 let

Opuštěný kamenolom ve Staré Vsi na Novojičínsku, který se už téměř čtyři desítky let přirozeně revitalizuje, poslouží studiu. Aspoň to jsou vize ředitele Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, který chce školu profilovat nejen jako matematickou, ale také zaměřenou na ekologii. V unikátní lokalitě lomu už brzy začne vznikat badatelské pracoviště a zároveň místo, kde bude žít zvěř, hmyz a porostou cenné rostlinné druhy.

Několik let se v hlavě ředitele bíloveckého gymnázia Pavla Mrvy rodila myšlenka jak starý opuštěný kamenolom přeměnit na studentské externí pracoviště. Škola své plány s s tímto magickým místem představila majitelům a vzbudila v nich nadšení. Od té doby se dávný sen začíná měnit ve skutečnost.

Petr Reclík, Kamenolomy ČR: “Tady jsme v MS kulmu, což jsou flišojdní horniny, střídá se tobál s břidlicí a prachovcem Jsou to sedimentární horniny, kdy před několika sty miliony let tady bylo moře a sedimentovaly uvnitř sedimenty. Pak to prošlo vrásněním a tato lokalita, stejně jako přímé okolí sloužila k těžbě kameniva pro stavební účely.”

Těžba byla ukončena zhruba před 40 lety. Skončila především kvůli špatnému přístupu k lomu, užívání zastaralé technologie a také zamítavému postoji tehdejších představitelů obce i lidí. Teď se karta obrátila. O místo se postará gymnázium, které má uzavřenou smlouvu o výpůjčce.

Petr Reclík, Kamenolomy ČR: “Přivítali jsme to, že nás gymnázium oslovilo, protože je to možnost ukázat široké veřejnosti, že po ukončení provozu v kamenolomu, se tam dá vytvořit celkom zajímavé prostředí, které je odlišné od lesních pozemků nebo zemědělské půdy. A je také specifické ve vztahu k fauně i flóře.”
Pavel Mrva, ředitel, Gymnázium M. Koperníka Bílovec: “Chtěli bychom, aby tady vzniklo jakési zázemí pro ekologické centrum pro celý MS kraj, kde bychom se věnovali ekologické výchově. A k tomu vznikly další iniciativy, jako astronomická pozorovatelna, protože je tady místo nezasažené světelným smogem, vytvoření faunistického koutku, kde bychom návštěvníkům ukázali chov bažantů a dalších vybraných druhů zvěře. Plány jsou velké, ale na začátku musíme lokalitu vyčistit a připravit tak, aby se mohla dále rozvíjet.”

Kamenolom je přírodní unikát. Těžbou odhalená mohutná severní stěna nabízí pohled do nitra země o přibližně 327 milionů let nazpět, tedy do spodního až svrchního karbonu. Lokalita neprošla řízenou rekultivací, příroda si tam poradila sama. Díky tomu vzniklo stanoviště vzácných suchomilných rostlin s možností vytvoření místních mokřadů i stepí.

Veronika Pilátová, pedagožka, Gymnázium M. Koperníka Bílovec: “Máme v plánu celou přípravu naučné stezky dělat formou dobrovolnických a komunitních prací. Na tuto část máme rozjednanou spolupráci s Hnutím Brontosaurus. Spolupracovat budeme se studentskou organizací na Ostravské univerzitě, kde jsou nadšenci z řad vysokoškoláků, kteří dělají takové akce. Naši studenti uvidí jak vypadá vysokoškolská práce a mohou se zapojit do vědecko výzkumných aktivit monitoringu. Tyto akce nebudou jednorázové, ale plánujeme, že je budeme každoročně opakovat. Jako například noční lov hmyzu apod.”

Škola bude shánět peníze pro své velkolepé plány kde to bude možné. Počítá s penězi z dotačních programů a hledat bude také donátory. Peníze už přislíbil majitel kamenolomu. Pomůže i se zajištěním bezpečnosti pro návštěvníky.

Pavel Mrva, ředitel, Gymnázium M. Koperníka Bílovec: “Myslím si, že nemá cenu spěchat, že to chce čas a chce to postupně dotvářet.”

V lokalitě bývalého lomu by se mělo začít pracovat v červenci. V plánu je vyčištění celé plochy, kde budou nainstalovány naučné tabule. Na projektu participují výzkumníci z Vysoké školy báňské v Ostravě a také Ostravské univerzity. V létě plánují společně se studenty gymnázia biologický, geologický a geomorfologický průzkum lokality.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy