Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

DOPRAVNÍ REVUE: V Opavě je zprovozněna nová okružní křižovatka

V sobotu 12. června byla zprovozněna nová okružní turbo-křižovatka, která spojuje jižní obchvat Opavy se silnicí I/11. Nahradila staré křížení ve tvaru T. Na tomto místě se v minulosti stalo několik vážných nehod.

Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 tímto místem projelo zhruba 18.600 vozidel za den. Frekventované křížení s poměrně vysokou nehodovostí začal řešit Moravskoslezský kraj už v roce 2013.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: “Došlo k tomu, že v roce 2016 bylo sice stavební povolení, ale nebyly vyřešeny finanční prostředky. Následně v 10. měsíci 2018 došlo k jednání mezi Opavou, krajským úřadem a ŘSD, kde jsme se dohodli na budoucí situaci kolem Opavy. Díky tomu došlo k uspíšení realizace tohoto turbokruhového objezdu, protože investorem se stalo ŘSD, kdy 30. 9. loňského roku předalo staveniště společnosti STRABAG.”

Průběh stavby na začátku zkomplikovaly říjnové deště, voda tehdy zaplavila staveniště. 18. listopadu loňského roku byla zprovozněna silnice z hlavního tahu mezi Opavou a Komárovem. Letos v dubnu začala fungovat první polovina nové okružní křižovatky.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Hlavní trasa měří 417 metrů a ve vedení úseku novostavby vznikl tříramenný kruhový objezd přivádějící provoz ze silnice II/461 (výhledově I/46). Nové křížení snižuje riziko ohrožování či omezování řidičů a důležitým přínosem je plynulejší průjezd dopravy bez kolon známých z dřívějších dob.”
Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: “Zprůjezdní to napojení daleko plynuleji tak, aby docházelo k napojení těch vozidel, která přijíždějí od Hradce nebo od Olomouce a pojedou na Komárov nebo na Opavu, tak tím plynuleji projedou tou novou křižovatkou, protože ten kruhový objezd je takový specifický. On má pouze tři silnice, které se na něj napojují a to uspořádání je vyřešeno i dopravním značením tak, aby směr od Komárova do Opavy nebyl omezován právě příjezdem vozidel od sídliště Kylešovice.”
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Při podpisu smlouvy se zhotovitelem bylo ušetřeno cca 8,9 milionu Kč, protože předpokládaná cena stavby byla standardně vypočítána na zaokrouhlenou sumu 45,7 milionu Kč a výsledná částka klesla na 36,8 milionu Kč (vše bez DPH).
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy