Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostravští záložáci se zdokonalovali ve střelbě z ručních zbraní

Ostravští záložáci mají za sebou další výcvik. Ten proběhl od 8. do 12. listopadu ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Na cvičišti se vojáci pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava zdokonalovali především ve střelecké přípravě. Celkem se do cvičení zapojilo 142 záložníků, z toho 80 z nich byli nováčci.

Na úvod cvičení se vojáci museli prokázat bezinfekčností, následně se dovybavili potřebným materiálem, podepsali finanční i personální náležitosti a přesunuli se do Vojenského výcvikového prostoru Libavá v rámci cvičení ,,Drill 2“.

Jaroslav Medek, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava: "Listopadové cvičení jsme zaměřili na výcvik jednotlivce v manipulaci s ručními zbraněmi, jelikož na cvičení přijelo 80 nováčků. Tady je velmi důležitý přístup instruktorů z řad zkušených vojáků aktivní zálohy, kteří své zkušenosti předávají svým novým kolegům."

Kromě nauky o zbrani, manipulace se zbraní a samotných ostrých střeleb vojáci cvičili také taktické dovednosti a házení cvičných granátů.

Dvacetiletí, ale i téměř šedesátníci

Například mezi ostravským záložníkem nadporučíkem Jindřichem Štalcrem a svobodníkem Stanislavem Járou je věkový rozdíl 38 let. Oba mají zálibu v bojových uměních a motorkách. Nyní se celý týden na Libavé zdokonalovali ve střelbě z pistole a samopalu.

Jindřich Štalcer, nadporučík, v civilu bezpečnostní poradce: "V minulosti jsem byl 11 let vojákem z povolání, účastnil jsem se i jedné zahraniční mise, k armádě jsem měl já i mí předci vždy blízko, také můj syn je profesionální voják, proto jsem se před třemi lety rozhodl stát členem ostravské jednotky aktivní zálohy. Celková atmosféra v jednotce a profesionální nasazení mých spolubojovníků mě přesvědčilo, že budu sloužit, dokud budu moci."
Jaroslav Medek, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava: "Ověření fyzické zdatnosti není otázkou jen vojáků z povolání, ale také vojáků v aktivní záloze. Během tohoto cvičení museli záložníci zvládnout 12-ti minutový běh a stanovený počet kliků a leh sedů nebo shybů. Na vše dohlíželi armádní tělocvikáři."
Martin Ogořalek, mluvčí KVV Ostrava: "V měsíci červnu se velitelský sbor zdokonaloval v přípravě a vedení výcviku, vydávání bojového rozkazu velitele čety a velitele družstva. V září bylo cvičení zaměřeno na řešení krizových situací spojených s rizikem ohrožení nebo napadení strategických objektů na teritoriu kraje. Pro ostravské záložníky to bylo letos poslední cvičení v terénu. Některé ovšem ještě čeká studium formou e-learningu."

Primárním úkolem ostravské jednotky aktivní zálohy je připravovat se pro nasazení v krizových situacích, jako jsou například živelné pohromy nebo ochrana a obrana objektů kritické infrastruktury na teritoriu Moravskoslezského kraje.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy