Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Pohyb zvěře Beskydami usnadňují migrační koridory

Rys ostrovid, medvěd hnědý nebo vlk obecný. To jsou šelmy, které ke svému životu potřebují poměrně rozsáhlé území. V cestách jim však brání silnice, železnice nebo příliš hustá zástavba. Na Jablunkovsku teď mají nový migrační koridor a ke stavbě se chystá ekodukt nad silnicí.

Nejen velké šelmy, ale také další savci při své migraci narážejí na překážky, které jim do cesty postavil člověk. Jeden významný migrační koridor vede kolem Jablunkova. Právě tam spojili síly ekologové s myslivci, zemědělci i úředníky, aby divé zvěři migraci usnadnili.


Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova: “Nacházíme se mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami, v lokalitě Městská Lomná, kde jsou vysázeny tři remízky. Se starosty okolních obcí Jablunkovska se snažíme najít nějaký kompromis, aby vedle sebe mohli žít chovatelé ovcí, byl tady zachovaný koridor pro šelmy a byla tady příroda.”

Radek Kříček, projektový manažer Hnutí Duha Olomouc pro SaveGreen: “Právě z toho důvodu, že je to jedna z těch posledních spojnic, tak jsme ve spolupráci s městem Jablunkovem a Mysliveckým spolkem Gírová v letech 2013 a 2014 vysázeli remízky naváděcí zeleně, která těm velkým savcům umožňuje se tudy pohybovat, poskytuje úkryt, nebo možnosti potravy. Migraci nejrůznější živočišné druhy potřebují ke svému životu. Potřebují ji k hledání partnera, přesunům za potravou nebo k možnostem přezimování a když je ta migrace úplně znemožněna, tak to potom vede k izolaci jednotlivých malých populací, může to vést i k příbuzenskému křížení, k ohrožení různými nemocemi a tak dále. Konkrétně u velkých šelem, kterými se zabýváme jako Hnutí duha Olomouc, tak to může být problém. Tady v Moravskoslezských Beskydech žijí všechny tři velké šelmy, které v české přírodě máme jako na jediném místě v České republice. Vlk, rys i medvěd. Ale všechny ty populace jsou závislé na přísunu nových jedinců ze Slovenska, z centrálních Karpat. Pokud by nebylo možné mezi Moravskoslezskými Beskydami a zbytkem Karpat se přesouvat pro ty velké šelmy, tak by ty naše populace určitě zanikly, protože nejsou samy o sobě dostatečně veliké na to, aby byly životaschopné v tomhle počtu. Těch migračních koridorů, které vedou z Moravskoslezských Beskyd je několik, ale jsou to už opravdu ta poslední místa.”

Ekologové mají přesně zmapováno, kudy se šelmy pohybují. Používají fotopasti a několik rysů a medvědů bylo vybaveno vysílači.

Martin Duľa, Ústav ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně: “Telemetrovali jsme rysy, kdy jsme tady v Beskydech odchytili pět samců. Z toho čtyři byli dospělí a jeden mladý jedinec. Ten telemetrický výzkum probíhá od roku 2020 do 2022, ale ještě stále se snažíme odchytit ještě další jedince, například samice nebo jiné mladé jedince, aby nám ukázali funkčnost těch koridorů a místa, která jsou kritická z hlediska přechodů a která ta zvířata v krajině potřebují a která máme chránit. Zjistili jsme množství cenných informací o zvířatech, která mají stabilizovaný domovský okrsek. Mladý rys se pohyboval od Lipníka nad Bečvou až po Čadcu na Slovensku. Na své trase nám ukázal riziková místa, která je třeba chránit.”

Aby mohla zvěř překonávat velmi frekventovanou silnici poblíž hraničního přechodu se Slovenskem, bude tam vystavěn takzvaný zelený most. Navazovat bude na průchod pod nedalekou železniční tratí. Zvěř se tak už nebude muset překonávat koleje ani silnici. Další ekodukt nad silnicí a železniční tratí se bude stavět i na slovenské straně.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy