Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Konference Energetika a životní prostředí řešila vodík a TAP

Vodíkové technologie a jejich začlenění do stávajícího teplárenského provozu, energetické využití odpadů a alternativních paliv, ekologizace energetických celků či technologie čištění spalin. To jsou jen některá z témat, jimiž se zabývali účastníci mezinárodní odborné konference Energetika a životní prostředí 2022.

Setkání pořádá Výzkumné energetické centrum, jedna ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, spolu s Fakultou strojní VŠB-TUO a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky.

Jakub Unucka (ODS) 1. náměstek hejtmana MS kraje: „Energie hýbe světem a ve spojení s ekologií je to strašně důležité téma. Jak levně a zeleně získat energii pro život. To dnešní jednání je hodně zaměřené na vodík, proto je tady také zastoupen MS kraj. Naše vodíkové plány jsou známé. Jsme připraveni Vodíkové údolí zrealizovat, ale zatím jediným zájmem kraje je doprava. Nechceme řešit další využití vodíku.“

Odborná konference je vhodnou platformou pro sdílení poznatků a zkušeností v této oblasti. Je určena pro výzkumné a vývojové pracovníky, projektanty energetických zařízení, pracovníky měřicích organizací v energetice nebo například zástupce provozovatelů energetických celků. Prezentovány byly i zcela konkrétní záměry včetně plánu vodíkového údolí v Moravskoslezském kraji, připravované aktivity týkající se zavádění vodíkových technologií v Polsku nebo projekt čerpací vodíkové stanice na VŠB-TUO.

Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra: „Dlouhodobě organizujeme semináře s tím, že chceme propojit výzkumnou oblast s praxí. Dnes je to částečně o vodíku, částečně o odpadech a velká část našich aktivit je zaměřena na úspory a nové technologie, aby se dostaly k těm spotřebitelům.“

Mezi diskutovanými tématy byly například i technologie výroby vodíku, kontejnerové řešení spalování odpadů záchyt těžkých kovů včetně rtuti v mokrém absorbéru i další technická řešení z oblasti ukládání vodíku a elektrické energie, mimo jiné i s ohledem na nové legislativní a environmentální požadavky.

Karel Borovec, zástupce ředitele Výzkumného energetického centra: „Diskuse o energetice navazuje na aktivity, kterým se dlouhodobě věnujeme. V současné době je to především vodík a využití TAP. Jsme rádi, že se po dvou letech mohla konference opět konat.“

Mezinárodní odbornou konferenci, která volně navazuje na ročníky pořádané v minulých letech, finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy