Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Karviná má hotový plán udržitelné městské dopravy, průzkum byl velmi podrobný

Karviná má zpracovaný plán udržitelné městské mobility. Zahrnuje podrobné šetření dopravní situace ve městě, sčítání chodců, cyklistů i cestujících v městské hromadné dopravě nebo intenzitu průjezdů automobilů městem. Model slouží k optimalizaci dopravy ve městě v dalších letech.

Plán udržitelné mobility pro Karvinou je hotový. Tento strategický dokument je pro město potřebný hlavně kvůli žádostem o různé dotace v budoucích letech.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: “Je to také strategický dokument ohledně dopravy v rámci celého města, což nám pomůže v dalších rozhodnutích, co se týká chodníků, parkovišť, hromadné dopravy a podobně."
Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Oni prověřovali například i rozsah veřejné dopravy, kolik máme spojů, linek, počty cestujících za posledních několik let."

Dále je cílem plánu snížení dopadu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, snížení imisní a hlukové zátěže a následků nehod a zlepšení kvality života ve městě.

Petr Daněk, hlavní řešitel, urbanista, Centrum dopravního výzkumu Brno: "Doporučení pro město, co může v nadcházejícím období udělat a co vyplývá z plánu udržitelné městské mobility, je navázat na rozvoj veřejné dopravy, pokračovat v budování cyklostezek a zlepšovat podmínky pro bezpečnou a komfortní chůzi." 

Závěry plánu a návrhy, které jsou nastíněny budou pomáhat v dalším rozhodování při plánování různých investičních akcí týkající se dopravy ve městě v dalších letech.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy