Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

”Betlém, to je tíha života,” míní evangelický farář

Velký křesťanský svátek narození Ježíše Krista si v těchto dnech připomínají věřící z mnoha církví. Jednou z nich je také Českobratrská církev evangelická, druhá největší v České republice. O pár vět k zamyšlení jsme požádali jejího novojičínského kazatele Pavla Prejdu.

Do Nového Jičína přišel Pavel Prejda v roce 2008 z Jeseníku. Od té doby zde zakotvil v evangelické modlitebně v Janáčkových sadech. Své vánoční poselství pojal jako odraz jedné z hlavních symbolik těchto svátku - Betlému, který nám většinou připomíná teplo domova a rodinného krbu.

“Ale ten biblický Betlém byl úplně o něčem jiném. Marie s Josefem přišli do Betléma a nenašlo

se pro ně místo pod střechou. Nakonec tedy přišli do nějaké stáje nebo do nějaké jeskyně, jak se píše v Bibli, a tam Marie porodila své dítě. A protože ho nechtěla položit na zem do bláta, tak ho položila do nějakého žlabu, možná to byly ty jesle se senem. Určitě to nebyl žádná romantika, jak si to my dneska představujeme,” přemítá Pavel Prejda, farář Českobratrské církve evangelické Nový Jičín.

A právě v tomto vnímání Betléma vidí Pavel Prejda i podobenství našeho dnešního života.

“Betlém, to je tíha života, Betlém to je nepřijetí, nevlídnost, cizota, lhostejnost a nezájem. A přesně do takového Betléme chce Pán Bůh vstoupit v těch našich životech. Takže každý z nás máme svůj Betlém. Pro někoho tím jeho Betlémem může být nemoc, pro jiného to může být slabost, nějaký problém tělesný nebo duševní, pro jiného jsou to rodinné krize. to všechno je dnešní Betlém. Je to taková všednost a syrovost našich životů. A přesně do takového Betléma chce Bůh přijít. A to si myslím, že je poselství každých Vánoc,” míní evangelický farář.

Dění v evangelické církvi v Novém Jičíně vidí Pavel Prejda ve dvou rovinách. Jednou z nich je život církevního společenství s bohoslužbami a setkáváním s dětmi a rodinami.

Za stejně důležité ale považuje působení směrem ven - k veřejnosti.

“Důležitou součástí života našeho společenství je také spolupráce se sociálními zařízeními, která působí v Novém Jičíně. Máme krásné vztahy se Slezskou diakonií, dále s organizací nevidomých a slabozrakých, pořádáme společně festival Dny umění nevidomých na Moravě,” vyjmenoval další aktivity Pavel Prejda.

Prostory modlitebny otevřel pro pořádání besed, koncertů, oslav Dne Romů a letos tudy prošli třeba také účastníci noční hry NINJA.

“Máme takové heslo, že každý je tady zván, ale nikdo není nucen,” uzavřel myšlenky kazatel.

Jak Pavel Prejda ještě dodává, otevřeni jsou všem lidem. Přejí si, aby v jejich společenství našli oázu ti, kteří se v dnešní uspěchané a neklidné době chtějí zastavit a popovídat si. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy