Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelstvo schválilo plán rozvoje vzdělávání

Zastupitelé města se ve čtvrtek sešli na mimořádné schůzi. Důvodem svolání tohoto jednání bylo schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska.

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska, který zastupitelé bez problémů schválili, slouží dále potřebám ministerstva školství. Zahrnuje projekty zaměřené na spolupráci mezi základními a mateřskými školami, jejich zřizovatelem a rodiči v období let 2015 - 2017.

Souvisí zejména se zaváděnou inkluzí.

“A právě k uchopení a pochopení té problematiky měli pedagogové možnost se setkávat s ředitelem pedagogicko-psychologické poradny, se speciálními pedagogy a zároveň inkluze neznamená jen děti s nějakým postižením včleňovat do základní školy, ale také jak pracovat s dětmi nadanými, protože myslím, že na děti nadané se tady občas ve školství zapomíná,” vysvětlila Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Nový Jičín.

Do projektů hrazených z evropských dotací se zapojilo 68 pedagogů ze škol z Nového Jičína a okolí, sešli se na téměř 70 schůzkách. Zaměřeny byly na matematické a čtenářské gramotnosti, výuku jazyků a zájmové vzdělávání.

“To byly opravdu přínosné věci a byly to věci, které ve škole děláme. Učíme deskové hry,. logiku, matematická gramotnost je velmi důležitá, pracujeme s nadanými dětmi. Samozřejmě metoda Jolly Phonics je na naší škole rozvíjena pro děti, které mají rozšířenou výuku cizích jazyků,” uvedla Magda Trávníčková, ředitelka ZŠ Tyršova.

Pedagogové měli možnost jednak získat nové metody práce a nebo naopak přicházeli s vlastními náměty a příklady z praxe. Například Základní škola Komenského 68 spolupracuje už dva roky s Mensou a funguje zde Klub nadaných dětí.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín

“Proběhlo u nás vždy v červnu testování dětí, ale to je samozřejmě se souhlasem rodičů. Pokud rodiče mají zájem, pak děti mohou navštěvovat Klub nadaných dětí, který souvisí především s mimoškolními aktivitami, ale pořádáme pro tyto děti také náročnější akce v rámci běžné výuky,”

Jednou z posledních teď byl například vzdělávací program ve Světě techniky. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy