Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lesy poškozené vichřicí oživí nová výsadba

Vichřice, která se prohnala nad našim územím na konci loňského roku, zpustošila mnoho stromů v městských lesích. Zlomila nebo poškodila celkem 650 kubíků dřeva. Správce lesů teď postupně škody likviduje a připravuje novou výsadbu.

Na konci loňského roku prošly i nad Novým Jičínem dvě vichřice. Ta první poškodila stromy zejména na Skalkách, ta druhá v prosinci zkázu dokončila a ničila i v jiných lokalitách. Škody se pohybují okolo 100 tisíc korun.

“Na těch Skalkách bylo poškozeno vývraty a zlomy asi 250 kubíků dříví, potom 100 kubíků na Svinci, v lokalitě Puntík také 100 kubíků a 200 kubíků v lokalitě Libotín. Na těch skalkách se nám to podařilo ještě před Vánoci vyklidit, protože jinak bychom ty lesy museli zavřít. Bylo to velmi nebezpečné, stromy byly nakloněné, hrozil pád těch stromů,” uvedl Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ.

Práce teď budou pokračovat. V únoru a březnu proběhne dotěžování poškozných smrků na Skalkách, aby bylo možné les vyklidit od klestů a následně nově osadit, a to do 15. května.

“To byla smrková monokultura o velikosti asi 20 ha a já tam dosazuji celou škálu lesních dřevin. Pro letošní rok tam máme připraveny jedle, habry, buky a chtěli bychom také třešeň ptačí. Z hlediska jarního aspektu je to první strom, který kvete,” informoval správce lesů.

Na řadu pak přijde také těžba dřeva na Puntíku a Libotíně. Také zde budou postupně dosazeny stromy, které tolik nevábí kůrovce, jako smrky.

“Co se týká kůrovce, tak kulminace proběhla v loňském roce. Už se snížila těžba kůrovcového dřeva asi o polovinu. Předpokládáme, pokud bude trošku mrznout a zima bude příznivější pro smrky, tak to množství kůrovcového dříví bude klesat,” míní Jiří Schindler.

Jiří Schindler je správcem novojičínských lesů od roku 2004 a podobnou kalamitu nepamatuje. Stejně tak se vyjádřil předseda Klubu rodáků a přátel města, který v lokalitě Puntíku inicioval vytvoření studánkové trasy. Ani ta nebyla před vichřicí uchráněna.

“V květnu loňského roku i s pomocí města několik našich členů postavilo tento dřevěný můstek a to smutnější potom bylo, když jsem zjistil, že v prosinci na něj spadl stromu. Pak jsem jenom děkoval tomu, že jsme nepodcenili to nebezpeční a že jsme můstek náležitě podpořili kmeny a tím pádem konstrukce v podstatě přežila. Nicméně jsou tady škody, které budeme muset zlikvidovat,” podotkl Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel města NJ.

V zasažených lokalitách ale pořád hrozí pády stromů.

“Vlivem dešťů došlo k podmáčení některých lokalit a ty kořenové systémy jsou narušené, takže lidé by měli být opatrní, když jdou na procházku do lesů, a všímat si. Pokud jsou tam nakloněné stromy, tak do toho prostoru nevstupovat,” upozornil správce městských lesů.

Nový Jičín vlastní přibližně 180 hektarů lesa. Převážně se jedná o lesy hospodářské, asi 30 ha jsou lesy rekreační, zejména na Skalkách. Největší lokalita městských lesů je pak na katastrálním území Žiliny, Bludovic, Straníku a Loučky.  

Nahlásit chybu