Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město nechalo zpracovat plán rozvoje sportu

Novela zákona o podpoře sportu přinesla obcím povinnost zpracovávat Plány rozvoje sportu. Nový Jičín už má tuto koncepci s výhledem do roku 2025 na stole. Vycházela z podkladů odborné i laické veřejnosti.

Plán rozvoje sportu řeší stav sportovišť, působení oddílů a také potenciál sportu, který zatím není využit. Na tvorbě koncepce se v Novém Jičíně podílel odbor školství, sportu a kultury, připomínkovaly jej jednotlivé kluby, ředitelé škol a také asi 1500 respondentů z řad občanů.

“Obecně vyplývá, že je potenciál spolupráce mezi školami, sportovními spolky, ale také mezi soukromými subjekty. Velký potenciál mají sportovní akce, pořádání sportovních akcí jak pro dospělou veřejnost, tak pro děti a mládež. V tom vidím určitě velký potenciál pro město, který by mohlo využít v budoucnosti,” sdělil Jakub Popelka, zpracovatel plánu rozvoje sportu pro Nový Jičín

Ve zprávě se hovoří, že Nový Jičín je adekvátně vybaven sportovní infrastrukturou. Přichází ale také s myšlenkou, která je ve městě předkládána už delší dobu, a to je výstavba nové multifunkční sportovní haly.

“Já s tím souhlasím, na druhou stranu máme chátrající sportoviště, prakticky všechna sportoviště tělovýchovné jednoty chátrají, ať to je hala ABC, letní stadion s fotbalovým hřištěm, umělá tráva, všechno dosluhuje, možná spíš přesluhuje. Je tedy potřeba nejprve pomoc opravit tělovýchovné jednotě stávající sportoviště a pak se bavit o výstavbě nové haly,” uvedl Jaroslav Dvořák (ČSSD), starosta Nového Jičína.

Město například přispělo tělovýchovné jednotě na projektovou dokumentaci na rekonstrukci letního stadionu.

Radnice už také delší dobu probírá se sportovními kluby myšlenku, zda zavést jednotnou správu všech sportovišť. I touto problematikou se koncepce zabývá.

“Z toho šetření, z té analytické části vyplývá, že to není úplně jednoznačné, zda by bylo výhodné pro město zvolit zastřešující jedinou organizaci. Protože tady jsou v současnosti takové subjekty, které efektivně ta sportoviště provozují. Takže by naopak mohlo dojít k tomu, že tenhle efektivní provoz a ten rozvoj sportu, který už tyto organizace zajišťují, by mohl být přerušen,”

V souvislosti s podporou sportu hledá město stále také ideální proces, jak rozdělovat dotace. Od roku 2015 změnila radnice dle novely zákona pravidla přidělování grantů. A stále řeší problémy se stanovenými kritérii při dělení financí. Na posledním zastupitelstvu padl návrh tvrdá kritéria zrušit a nechat jen formální podmínky.

“Já si myslím, že mezi tím stávajícím systémem a tím navrhovaným o zrušení těch kritérií by bylo ideální najít nějaký kompromis,”

Způsobem rozdělování peněz formou grantů, a to také v oblasti sociální, kulturní a volnočasové, se tak budou znovu zabývat dotčené odbory města, komise a politické kluby. Jasno by mohlo být do června.  

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy