Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město nabízí dotace na čističky a topení

Město i letos připravuje dotační program na podporu životního prostředí. Finanční prostředky mohou čerpat zejména obyvatelé místních částí. Dotace jsou určeny na budování domovních čistíren odpadních vod a ekologické topení.

Programy na podporu životního prostředí vyhlašuje radnice už několik let po sobě. Finanční příspěvek mohou čerpat zejména občané Kojetína, Straníku a Bludovic, a to na zřízení ekologického vytápění svých domů a vybudování malých domovních čistíren odpadních vod.

“V rozpočtu města je na oba tyto programy vyčleněno 600 tisíc korun. Žádosti o příspěvek se budou přijímat pravděpodobně v srpnu a v září, nicméně sdělujeme tuto informaci s předstihem, protože finanční příspěvek se bude vyplácet zpětně,” informovala Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín.

Žadatelé o dotaci tedy musí doložit, že do ekologického topení nebo vybudování domácí čistírny odpadních vod skutečně investovali.

“Od roku 2015 evidujeme pouze tři žádosti, a to na čistírny odpadních vod. Právě proto informaci o tom, že ta dotace bude, publikujeme s předstihem, aby o tom lidé věděli a mohli s tím počítat a tím pádem se do té výstavby pustit a potom zažádat o dotaci,” sdělil Ondřej Syrovátka (SZ), místostarosta Nového Jičína.

Dotace na ekologické vytápění se týká konkrétně Kojetína, kde město v minulosti uvažovalo o plynofikaci.

“Ale náklady se ukázaly tak neúměrně vysoké, že se město rozhodlo, že bude vhodnější podpořit domácí obměnu kotlů, případně výstavbu nových kotlů, kde finanční náklady budou mnohem nižší, ale ten efekt bude podobný. A ty náklady budou nižší jak pro město, tak pro ty občany samotné,” vysvětlil místostarosta.

Maximální výše dotace je v tomto případě 50 tisíc korun. Na vybudování čističky odpadních vod lze nejvýše získat 40 tisíc. Na tuto finanční podporu mohou dosáhnout lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není možná likvidace splaškových vod centrálním čištěním. Tedy obyvatelé odlehlejších částí města, Bludovic a Straníku.

“Asi před pěti lety město uvažovalo o tom, že by ve Straníku vybudovalo centrální čistírnu odpadních vod, ale nedosáhlo na dotaci, takže také šlo tou cestou, aby podpořilo domácnosti, aby si vybudovaly své drobné čistírny odpadních vod,” doplnil Ondřej Syrovátka.

V Bludovicích zase brání výstavbě centrální kanalizace hlavní silnice vedoucí z Nového Jičína směrem na Valašské Meziříčí. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy