Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Školka Vančurova učí děti mluvit a žít v kolektivu

Mateřská škola Vančurova je běžné zařízení pro malé děti. Nicméně více než 10 let se zaměřuje na oblast speciálního vzdělávání. Věnují se tu dětem, které se potýkají s vadami řeči, nebo naopak i těm více nadaným.

Logopedická průprava se v tomto oddělení mateřské školy Vančurová prolíná celým dnem. Na vady řeči se zde zaměřují už více než 10 let.

”Tady už jsou přijímány děti s doporučením ze speciálního pedagogického centra pro vady řeči a potřebují nějakou reedukaci,” vysvětlila Jana Vrbová, vedoucí učitelka MŠ Vančurova.

Jedná se tedy o děti, které nedokážou vyslovit více hlásek a při tom by už je ve svém věku měly postupně ovládat. Součástí tréninků jsou individuální cvičení, například před zrcadlem, a nebo naopak probíhá náprava řeči nenápadnou formou her.

“Děti v rámci dechového cvičení dostaly slánky, kterými nejprve rozfoukaly kytičky po prostoru a teď by je měly brčkem nasávat. Dále pak mají každou kytičku podle barvy přiřadit na správný lísteček,” popsala cvičení Markéta Benešová, učitelka logopedické třídy.

Ve školce Vančurova je celkem 76 dětí, z toho 30 se speciálním vzděláváním. Integrovat se zde přirozeným způsobem snaží nejen děti s vadami řeči, ale také se zrakovými a sluchovými vadami a lehčími formami autismu.

“Profilujeme se ve speciálním vzdělávání a máme tady dvě logopedické třídy, kde jsou děti s vadami řeči, a v dalších dvou klasických běžných třídách integrujeme děti. Takže v logopedických třídách probíhá skupinová integrace a v běžných třídách individuální integrace,” uvedla Jana Vrbová.

Čtvrtým rokem má v této školce svého syna Daniela Kretková, která si ji vybrala právě k vůli speciálnímu vzdělávání.

“Udělal hrozně velké pokroky, především v té socializaci. Vliv toho kolektivu zdravých dětí je hodně velký,” sdělila Daniela Kretková, rodič.

“A věnujeme se i dětem z opačného spektra, to znamená i dětem nadaným, protože i tyto potřebují speciální péči a zvláštní metody práce, aby se jejich talent a nadání podporovalo,” zdůraznila vedoucí učitelka MŠ Vančurova.

V oblasti speciálního vzdělávání jsou pedagogové této mateřské školy na špičkové úrovni. Své zkušenosti předávají svým kolegům z celého regionu. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy