Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Tříkrálovou sbírku zahájil slavnostní průvod

Historicky poprvé zahájil v Novém Jičíně Tříkrálovou sbírku slavnostní průvod. Zastavil se u dřevěného betléma na náměstí, kde byly vysvěceny křídy pro všechny zdejší koledníky.

Tříkrálový průvod vyšel od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, obešel náměstí a zastavil se tu u dřevěného betléma. V čele kráčeli andělé, dlouhou kolonu pak plnili koledníci, děti a uzavírali ji králové na koních.

“Já jsem anděl, nesu hvězdu Třem králům a přivedla jsem je sem,” vysvětlila svou roli v průvodu Veronika Orlíková, Charita Nový Jičín.

“Odehrál se Tříkrálový průvod, letos historicky první, který šel Novým Jičínem. A proč vlastně?  Protože bylo více a více požadavků od mateřských škol a od škol, abychom za nimi jako Tři králové přišli, a protože jsme v omezeném množství, tak jsme vymysleli tento průvod a jestli by ty děti nepřišly za námi,” uvedl Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín.  

Na náměstí pak zaznělo, co je podstatou Tříkrálové sbírky, a jaká je vlastně její původní tradice.

“Chtěli jsme dětem ukázat, kdo to Tři králové byli i to, že skutečně přinášeli zlato, myrhu a kadidlo a vysvětlit jim, co to historicky znamenalo,” dodal ředitel novojičínské charity.   

Během krátkého ceremoniálu děkan římskokatolické církve Alois Peroutka vysvětlil také křídy, kterými budou koledníci nad dveře domovů psát své poselství.

Přítomní se také dočkali vysvětlení, co tři písmena K + M + B znamenají. Pro mnohé symbolizují jména Tří králů - Kašpar, Melichar a Baltazar, ale ve svém latinském významu mohou znít i takto: Ať Kristus požehná tomuto domu.

“Máme z toho radost, že se to podařilo uspořádat. Že přišlo tolik dětí a všichni přišli podpořit Tříkrálovou sbírku,” uzavřela Eva Mrázková, Charita Nový Jičín.

Slavnostní Tříkrálový průvod připravilo ve spolupráci s Charitou město Nový Jičín. Po jeho skončení vyrazilo v pátek odpoledne do ulic více než 300 koledníků. Cílem Tříkrálové sbírky, která potrvá do 14. ledna,  je pomoci nemocným a osamělým lidem a sociálně slabým rodinám. Současně má také návštěva koledníků přinést do všech domácností pokoj a dobrou vůli.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyMAKOVEC a.s. - Nový Jičín
Nový Jičín
od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc

Detail

VKUS-BUSTAN s.r.o.- Nový Jičín
Nový Jičín
od 8 640 do 16 200 Kč/měsíc

Detail

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. - Nový Jičín, Kopřivnice a okolí
Nový Jičín
od 23 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail