Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město hledá, kde v 70 milionovém rozpočtu na dostavbu kulturního domu ušetřit

Jak účelně dokončit přestavbu kulturního domu a najít v projektu úspory. Tyto otázky řeší pracovní skupina složená z koaličních i opozičních zastupitelů. Své stanovisko má vedení města předložit příští rok na jaře.

Kulturní dům vzniká v Novém Jičíně přestavbou čtyřicet let staré přístavby Hotelu Praha. Ta v první etapě na přelomu let 2018 a 2019 dostala za 22 milionů korun zateplenou fasádu, nová okna a terasu. Vše bylo plně hrazena z rozpočtu města.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Na konci loňského roku jsme obdrželi projektovou dokumentaci na druhou etapu, na rekonstrukci vnitřních prostor, která nás ovšem nemile překvapila svou cenou dosahující téměř 70 milionů korun. Proto byla ustavena v lednu tohoto roku pracovní skupina, která má za úkol zrevidovat projektovou dokumentaci s cílem najít úspory zejména v té investiční části.”

Skupina pro revizi projektové dokumentace je složená z koaličních i opozičních zastupitelů, jednání se účastnili také projektanti a další odborníci, a konzultovala zkušenosti například s provozovateli kulturního centra Akord v Ostravě nebo kulturního zařízení v Rožnově pod Radhoštěm.

Martin Gazda (SZ/TOP 09), zastupitel Nového Jičína, předseda pracovní skupiny: ”Zabývali jsme se i výstavbou nového kulturního domu, v podstatě ten názor, zda by nebylo levnější postavit nový kulturní dům na zelené louce tam zazněl několikrát. V současné době se ale takové domy nestaví, spíše se rekonstruují, ty rekonstrukce jsou v řádu 120 až 150 milionů korun. Tady v našem městě se už při proinvestovaných 20 milionech a přibližně plánu dalších 70 milionů investice pořád držíme pod hranicí 100 milionů za kulturní dům.”

Dalším problémem, kterým se skupina zabývá, je dopad hluku, protože objekt stojí v podstatě v bytové zástavbě. Zpracovaná studie řeší tento problém akustickými paravány před velkými prosklenými plochami, akustickými omítkami a dalšími prvky.

Velkou komplikací kvalitního provozu hlavního sálu jsou ale především nosné sloupy, které ruší ve výhledu. Vznikla tedy statická analýza na odstranění alespoň dvou z nich v přední části.

Jiří Klein (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: ”Dnes jde technicky udělat téměř všechno, akorát to vyžaduje vysoké náklady, a ty úpravy, které by díky tomu musely vzniknout, by změnily využití celého komplexu. Ve třetím patře nad sálem by musely vzniknout překlady, betonové injektáže a podobně a už by tam nemohlo být to, co je tam původně plánováno. Nakonec jsme zjistili, že ta úprava, odstranění těch dvou sloupů, by vyšla na zhruba až šest milionů korun, což se vám zdálo už neefektivní.”

Nicméně s dalšími 18 miliony korun počítá také projekt na vybavení audiotechnikou.

Martin Gazda (SZ/TOP 09), zastupitel Nového Jičína, předseda pracovní skupiny: “Poměrně velké emoce budil projekt audiovizuální techniky. Tam se nám spoluprací s předními českými odborníky na techniku kulturních domů podařilo najít úspory až do výše asi pěti milionů korun. Pořád je to relativně vysoká částka, ovšem ta úspora vznikla především změnou zadání. Původní návrh techniky byl takový, aby se dala používat v rámci kulturního domu, tak i pro ozvučení akcí konaných na náměstí. Po konzultaci s městským kulturním střediskem jsme se rozhodli od tohoto v podstatě upustit a projekt přepracovat tak, aby ta audio a video technika byla koupena pouze pro účely tohoto domu.”

Svůj kompletní výstup předloží pracovní skupina radě města nejdříve na jaře příštího roku. Návrh rozpočtu na rok 2021 tak zatím počítá s částkou na aktualizaci projektu a vybudování vlastní trafostanice pro kulturní zařízení.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: Můj osobní odhad je, že ani v roce 2021 by se stavbou nezačalo s ohledem na to, jak funguje problematika veřejných zakázek a další záležitost, a samozřejmě je třeba zmínit i avizovaný propad daňových příjmů a úspory napříč celým rozpočtem.”

Dostavbou kulturního domu by město získalo hlavní sál s kapacitou 260 osob, v horním patře projekt počítá s malý sálem, který pojme 80 lidí, zázemím pro městské kulturní středisko a šatnami pro účinkující. V přízemí má být restaurace. Objekt by měl mít výtah a měl by být v prostředním podlaží propojen s Hotelem Praha.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy