Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Významný středověký objev archeologů v Novém Jičíně

Archeologové učinili významný objev v jednom z domů u novojičínského centra. Záchranný průzkum zde odhalil cenné nálezy ze středověku a také zajímavá zjištění ke stavebním počátkům města.

Dům na Křižíkově ulici se jeho majitelé rozhodli rekonstruovat. Protože se nachází v městské památkové rezervaci, museli nechat provést záchranný archeologický průzkum.

Pracovali na něm odborníci Muzea Novojičínska a Národního památkového ústavu Ostrava. Nalezli zde velké množství artefaktů, které vypovídají o životě lidí v tomto domě v první polovině 15. století. Pod podlahou se skrýval zděný základ dřevěného srubového domu, který podle nálezů zanikl požárem, jehož součástí byla pec. Podařilo se najít její základy a kolem středověké vybavení kuchyňského koutu.

Pavel Stabrava, kurátor sbírky archeologie Muzea Novojičínska: ”Vidíme tady spoustu keramických nádob, které do dnešních dnů stály na varné podestě, což je mohutná tlustá kamenná deska stojící před ústím pece. Bylo tam objeveno pět celých nádob, včetně glazovaného rendlíku, pět pokliček. ”

Nalezeny byly v domě i železné předměty, například visací zámek, hroty kopí nebo vlásečnicové drátky, které by mohly pocházet z drátěné košile.

Pavel Stabrava, kurátor sbírky archeologie Muzea Novojičínska: “Dále kousek od pece ležely na zemi vidle, které se asi podaří zrekonstruovat. Absolutně zajímavým, spíš kuriozitou, jsou drobné korálky, kterých tam bylo v požárovém zásypu nalezeno kolem tří set určitě. Součástí nálezů těch podlahových vrstev jsou i mince. A další předmět, který souvisí s vybavením kuchyně, je to křehce dochovaný rošt.”

Než tyto předměty bude moci muzeum vystavit, uběhne mnoho měsíců restaurátorských a záchovných prací. Kromě těchto věcí ale průzkum také odhalil zajímavá zjištění ke stavebním počátkům města, třeba dispozice původně středověkého domu.

František Kolář, Národní památkový ústav Ostrava: “Ta stavba se nezkoumá pouze archeologickými metodami, to znamená to, co je ukryto pod podlahami, ale i metodami stavebně historickými. To znamená, že v případě odstranění omítek můžeme sledovat zazděné původní vstupní otvory okenní, kapsy po trámech, které zase indikují stropy. Vidíme zde i původní vstup do tohoto středověkého komorového dílu, i kde se pravděpodobně nastupovalo na původní dřevěné schodiště. To ústilo do prvního patra. Strop místnosti byl dřevěný, jsou zde cihlové zazdívky, které dokládají kapsy po trámech toho stropu. Obvodové zdi prvního patra postrádají stopy po zazděných oknech, proto si myslíme, že ta horní místnost sloužila jako skladovací prostor. Lze spekulovat, zda nesloužila jako sýpka k uskladnění.”

Archeologové po svých bádáních mohou konstatovat, že původně dřevěný dům s patrovou zděnou komorou, zanikl jednorázově požárem v průběhu 15. století.

František Kolář, Národní památkový ústav Ostrava: “Kdy došlo k zakonzervování té nálezové situace, dalo by se říci, že se jedná o jakousi pompejskou nálezovou situaci, kdy ty předměty z větší části zůstaly ponechány na svém místě, byly přikryty tou popožárovou planýrkou, tak lze spekulovat, zda tuto událost nemůžeme spojit s dobýváním města Nového Jičína husity v roce 1427, kdy podle několika dochovaných písemných pramenů mělo dojít k dobytí města, které mělo vyvrcholit údajně vyvražděním části nebo veškeré městské populace.”
Pavel Stabrava, kurátor sbírky archeologie Muzea Novojičínska: “Troufám si tvrdit, že nález je to rozhodně přelomový a klíčový, protože jde především o tu komplexnost, o to propojení s konkrétní historickou situací. Je to vlastně zdokumentovaná minulost jednoho konkrétního domu poblíž hradeb v Novém Jičíně.”

Podle archeologů se podobné nálezy ukrývají pod mnohými domy v historickém jádru města. Je otázkou, zda se k nim při stavebních změnách dostanou budoucí generace.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy