Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Sběrný dvůr se letos změní, sousední areál střediska zeleně příští rok

Město odložilo na příští rok revitalizaci areálu zeleně technických služeb na Palackého ulici. Nepodařilo se najít zhotovitele stavby. Vysoutěžené firmy odmítly zakázku podepsat z důvodu stoupajících cen stavebních materiálů.

Revitalizace areálu střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici začala už před několika lety, v roce 2020 tu bylo vybudováno nové zázemí pro zaměstnance a měly následovat další stavební úpravy, například nové přístřeší vhodné pro parkování i servis techniky. K této části projektu ale zatím nedošlo.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Je to tak, že v letošním roce se nám nepodařilo vysoutěžit zhotovitele díla na kompletní revitalizaci střediska zeleně na ulici Palackého. Hlavním důvodem je překotné navyšování cen materiálů a nedostatek toho materiálu, zejména železa, hliníku, betonu.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Veřejná zakázka byla vyhlášena už začátkem letošního roku, byla vysoutěžena, nicméně tři ze čtyř uchazečů odmítli poskytnou součinnost při podpisu smlouvy, takže zakázka byla následně zrušena. Byla aktualizovaná projektová dokumentace a rozpočet a nyní je vyhlášena znovu tak, aby byla realizovaná v příštím roce.”
Pavel Tichý, ředitel TSM Nový Jičín: “V tomto prostoru se momentálně nachází jedna hala, ve které je uložena veškerá technika sloužící zaměstnancům střediska veřejné zeleně. Tato hala je za mezí své životnosti. Je určen k demolici. Na jejím místě vzniknou nové haly, ocelové montované konstrukce. Středisko bude mít samostatný vjezd a zároveň dojde k vybudování akumulační nádrže pro zadržování í vody, která bude v letních měsících sloužit pro zálivku veřejné zeleně.”

Odhadovaná cena této zakázky je nyní 20 a půl milionu korun bez DPH. Vyjmuta z ní ale byla jedna část - zprůjezdnění sousedícího separačního dvora. To bude hotovo ještě letos.

Pavel Tichý, ředitel TSM Nový Jičín: “Momentálně probíhá výstavba zprůjezdnění a zvýšení kapacity sběrného dvora. Dojde k vytvoření lepších provozních podmínek, bude tady více prostoru pro manipulaci s technikou, zároveň ty provozní podmínky nám umožní rozmístit více odpadních nádob a vyjít tak vstříc občanům při zvýšené poptávce po ukládání odpadů na sběrném dvoře. Samozřejmě bude tady změna dopravní obslužnosti.”

Upravený sběrný dvůr bude s jednosměrným provozem, lidé budou dovnitř vjíždět odbočkou před vjezdem do areálu ČSAD a vyjedou stávající branou přímo na ulici Palackého. Tyto úpravy a změny začnou platit ke konci listopadu.

Nahlásit chybu


K tématu
Jiří Červinka - pracoviště MSK
Bravantice
od 29 400 do 33 600 Kč/měsíc

Detail

NOBUS PRINT s.r.o. - pracoviště Kopřivnice
Kopřivnice
od 10 000 Kč/měsíc

Detail

NOBUS PRINT s.r.o. - pracoviště Kopřivnice
Kopřivnice
od 18 000 Kč/měsíc

Detail