Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Základní školy ve Studénce chystají prostory pro příchod žáků

  • Studénka,

Vybavení a pomůcky pro děti i učitele školy pořizují každoročně. Přes letošní prázdniny však školy vybavovaly kvůli rostoucímu počtu dětí i nové třídy. Nové pomůcky čekají také na kuchařky.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Na základní škole Františka kardinála Tomáška jsme na začátku školního roku řešili výměnu kuchyňského robotu a v letošním roce se také řešilo zřízení nové učebny v suterénu.“
Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „V letošních hlavních prázdninách jsme dovybavili, nebo ještě dovybavujeme, jednu třídu v suterénu školy tak, ať uspokojíme potřebu tříd v naší škole, protože z 15 tříd budeme vyučovat 17 kmenových tříd.“

Zatím co na škole Františka kardinála Tomáška vzniká nová třída, na škole Butovická došlo k výměně dveří a poslední ze základních škol ve Studénce dokonce rekonstruovala byt nového školníka.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Řešila se úprava prostor vchodu do Slunečnice, rekonstrukce bytu školníka. Další záležitostí byla výměna PVC ve čtyřech učebnách.“

Na moderní výuku se mohou těšit žáci prvního stupně základní školy ve Studénce 1. Třídy byly nově vybaveny dataprojektory.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Další věci, které se ve škole udály, tak je běžná obnova, dovybavení tříd IT technikou, běžné věci, které se dělají každý rok.“

Začíná se stávat tradicí, že s příchodem nového školního roku, přijde do základní školy Sjednocení také velká voda. Tak se bohužel stalo i letos a na poslední chvíli musel být vyměněn odpadní svod.

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „Taková třešnička na dortu, co se týče úprav ve škole, tak nás opět postihla havárie. Tentokrát se jednalo o havárii odpadu na druhém stupni. Snad zůstane u opravy jednoho svodu, tedy měnily se veškeré svody a voda v jedné přizdívce a snad u toho zůstane do konce školního roku.“

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: 0:30 „Následně jsme řešili nepředvídatelné věci, které nastaly. Výměnu požárního potrubí, pokop lapolu, úpravu svislé kanalizace v učebnách.“

Havárie odpadu letos o prázdninách postihla také školu na ulici Butovická. Tam při snaze o rekonstrukci sklepních prostor objevili skrytou vadu kanalizace. Nový je také přístřešek spojující některé budovy.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Vznikl havarijní stav, protože jsme chtěli opravit a udělat nové dílny ve sklepě, a když se začaly renovovat, zjistili jsme, že je v havarijním stavu energokanál, který je prasklý. Začal se opravovat, je plný vody a potrubí se v současné době mění.“

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Z plánovaných věcí jsme řešili výměnu zárubní na druhém stupni. Co jsme řešili mimořádnou věc, ta byla hrazena z pojistné události, kdy nám kroupy poškodily přístřešek, který spojuje školní jídelnu se školou.“

Žáci by i přes komplikace měli do lavic usednout v řádném termínu. Po jejich návratu do školy budou probíhat už jen dokončovací práce.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Myslím, že to žádný vliv mít nebude, že se ty nejtěžší a nejhlučnější práce stihnou udělat ještě teď. Pak ty tiché práce můžou probíhat i když žáci budou ve škole.“

Jediné, o co děti přijdou, bude výuka dílen. Rozvrh jim to ovšem neovlivní. Výuka bude nahrazena předmětem práce na zahradě. Rekonstrukce a opravy vyšly na nemalé finanční prostředky. Celkové náklady činní okolo tří a půl miliónů korun.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy