Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dokončení cyklostezky ve Studénce nabírá zpoždění

  • Studénka,

Původní termín dokončení stavby cyklostezky ve Studénce byl posunut. Plánované dokončení na konci srpna se kvůli dešťům, které podmočily podloží, a také kvůli celkovému stavu půdy, muselo odložit.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR: „Práce na cyklostezce byly zahájeny později než firma deklarovala, ale upravili harmonogram tak, aby původní termín, který vyplýval ze smlouvy o dílo 31.8. stíhali. V okamžiku, kdy začali zaměřovat patu svahu a hranici pozemku se bohužel zjistilo, že projektová dokumentace neodpovídá zcela tomu, co v terénu chceme provést.“

Aspektů k posunutí původního termínu bylo několik.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR: „Došlo ke kolizi – hranice pozemku, pata svahu a zvodnělá vrstva, která souvisí s odtokem, nebo spíše s příkopou, která odvodňuje silnici. Upravovala se projektová dokumentace, v souladu a spolupráce se zhotovitelem můžu dnes konstatovat, že máme projednaný a uzavřený dodatek ke smlouvě.“

S uzavřeným dodatkem se zvedla i celková cena. Nemalou vinu na tom nese i fakt, že stavba několik měsíců stála a některé práce se musely opakovat.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR: „Dodatkem byla navýšena i cena. Navýšení ceny souvisí jednak s tím, že nám stavba dva roky stála, takže jsme bohužel museli strhnout vrchní vrstvu vzrostlé zeleně, která na patě svahu a na tom, co původní zhotovitel rozpracoval, vyrostla na celém území stavby.“

Dalším problémem souvisejícím s navýšením celkové ceny se stal i samotný terén. Na některých místech se musí upravit, a to s sebou nese i zvýšení ceny.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR: „Dále tím, že se upravila projektová dokumentace, tak budeme zvedat svah do většího sklonu, museli jsme staticky stabilizovat svah tím, že se navrhlo řešení uložení do geomříží po zhruba asi čtyřiceti centimetrech. Tato úprava si celkově vyžádala navýšení ceny asi o 2 milióny 80 tisíc bez DPH.“

Nově budovaná stezka bude až na mostní konstrukce široká dva metry a její celková délka bude 770 metrů.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy