Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nová cesta povede k zámku, vedle časem přibydou domky

  • Studénka,

Přímo k průčelí zámku v Nové Horce povede nová cesta. Staví ji město Studénka za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje. Vedle komunikace časem vyrostou i rodinné domy.

Pozemky u zámku Nová Horka jsou majetkem města Studénka, vlastníkem barokní památky je Moravskoslezský kraj. Oba partneři se dohodli na spolupráci při stavbě nové silnice, která povede přímo k průčelí zámku.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “My jsme vyvolali s krajem jednání, aby se spolupodílel na této komunikaci, na kterou budou v rámci kraje navazovat s výstavbou parkoviště pro návštěvníky zámku v Nové Horce. Dohodli jsem se na tom, že nám přispějí padesáti procenty na uznatelné náklady této akce.”

Stavba parkoviště, kterou bude financovat kraj, by měla pravděpodobně začít v prvním kvartále příštího roku.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Součástí první etapy výstavby infrastruktury v lokalitě Nová Horka je hlavní komunikace, které povede z hlavní cesty směrem na Albrechtičky kolmo na osu zámku. Současně s tou cestou bude vystavěn chodník a všechny inženýrské sítě, které budou uloženy pod těmito dvěma zpevněnými plochami. Součástí stavby je rovněž odvodnění cesty, to znamená dostáváme se s odvodněním i na pozemky, které v budoucnosti budou sloužit k výstavbě rodinných domů.”
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “My vnímáme, že i tato místní část si zaslouží naši pozornost., V minulosti jsme zpracovali kromě projektové dokumentace na silnici také projektovou dokumentaci na výstavbu rodinných domů. tady po pravé straně by mělo vzniknout sedm rodinných domů. V tuhle chvíli řešíme, zda tu infrastrukturu postavíme sami nebo pozemky přenecháme developerům, kteří by postavili rodinné domy a podávali by je zájemcům. Jsme přesvědčeni o tom, že rekonstrukcí zámku a výstavbou komunikace, že o toto bydlení bude velký zájem a tato lokalita ožije.”

Podobně připravilo město před dvěma lety pro výstavbu devíti rodinných domů lokalitu U statku, a zde se již staví. V letošním roce započal projekt pro výstavbu 6 domů na ulici Moravská a radnice plánuje i stavbu nových bytových domů.

Co se týče aktuálního projektu, stavby silnice v Nové Horce, ta byla zahájena v květnu. Termín dokončení má zhotovitel stanoven na konec srpna.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Možná, že dojde k nějakému drobnému posunu, protože při stavbě jsem odkryli sítě, se kterými se nepočítalo, takže může dojít ke drobnému zpoždění v řádu dnů. Je předpoklad, že do poloviny září bude tavba kompletně hotova.”

Nová silnice přijde celkem na 5 milionů 100 tisíc korun, pokud do tohoto rozpočtu stavby nezasáhnou zmíněné vícepráce. Zhruba polovinu hrají Moravskoslezský kraj.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy