Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Odmítáme, že jsme významným znečišťovatelem, ohrazuje se ostravská koksovna

  • Ostrava,

Společnost OKK Koksovny, která provozuje koksovnu Svoboda v Ostravě–Přívoze, se ohradila proti nařčení, že patří mezi významné znečišťovatele životního prostředí v MS kraji. Podle dostupných měření je podíl koksovny na celkových emisích v Ostravě minimální.

Koksovna Svoboda je v provozu už přes 110 let. Každým rokem vyprodukuje 700 tisíc tun koksu. Ten je potřeba při výrobě železa či litiny. Teď se společnost rozhodla otevřít veřejnosti a vyvrátit tvrzení o tom, že výrazně znečišťuje ovzduší v Ostravě. „Šířila se spousta informací, které nebyly pravdivé, tak to chceme uvést na pravou míru,“ vysvětlil Miroslav Stanovský, ved. odboru BOZP a ŽP.

Za posledních 10 let společnost investovala 3,2 miliardy korun do modernizace a proekologických opatření. „Týkaly se zejména odsiření, hermetizace a odprášení,“ upřesnil Pavel Woznica, ekonomický ředitel OKK Koksovny.

Vstřícným krokem bylo i podepsání dobrovolné dohody s MS krajem. OKK Koksovny si navíc vyžádaly nezávislou expertizu.  „Je to provoz, který ze své podstaty bude mít vždy vliv na kvalitu ovzduší, ale provozovatel se snaží vliv co nejvíce minimalizovat, což se mu daří,“ doplnil Vladimír Lollek ze společnosti E-expert

Podle posledních průzkumů mají největší podíl na znečištění ovzduší lokální topeniště, v našem koutě republiky až 96 procent.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy