Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava zajistila rychlou finanční pomoc stánkařům z vánočních trhů

  • Ostrava,

Ostravští radní schválili poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 korun třem desítkám stánkových prodejců, kteří měli uzavřenou smlouvu s organizátorem Ostravských Vánoc. Ti se na město s žádostí o finanční dar obrátili sami. Dar nemá kompenzovat ztráty ani předpokládané výdělky, jde jen o rychlou pomoc.

Prodejci, kteří měli mít otevřené stánky na vánočních trzích v Ostravě na Masarykově náměstí dostanou rychlou finanční pomoc. Rada města Ostravy schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 korun třem desítkám stánkařů, kteří měli uzavřenou smlouvu s organizátorem Ostravských Vánoc. Město tak velmi rychle zareagovalo na nelehkou situaci, ve které se ocitli prodejci v důsledku vládou přijatých protiepidemických opatření, jejichž součástí je i zákaz konání vánočních trhů.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Rozhodnutí vlády učiněné takřka několik hodin před samotným zahájením vánočních trhů mohlo pro některé z prodejců ve svém důsledku znamenat až likvidační dopad. Vedení města proto okamžitě iniciovalo pomoc dotčeným prodejcům, rada města schválila poskytnutí finančního daru zmíněným prodejcům necelé dva týdny od oznámení zákazu prodeje na vánočních trzích."
Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Předně, jsme si vědomi složité epidemické situace, a proto jsme ani na malou chvíli neuvažovali nad způsobem, jak vládní nařízení obejít, jak jsme toho pohříchu svědky v některých jiných městech. Od počátku jsme se soustředili na poskytnutí co nejrychlejší pomoci postiženým prodejcům. Dar nekompenzuje ztráty jejich předpokládaných výdělků za období několika týdnů vánočního prodeje ani nenahrazuje očekávané kompenzace ze strany státu, které přijdou se zpožděním. Poskytli jsme rychlou pomoc ve svízelné situaci, ve které se prodejci ocitli bez vlastního zavinění ze dne na den. Vážíme si toho, že s námi chtěli na Ostravských Vánocích spolupracovat a budeme rádi, když se k nám napřesrok vrátí."

Vláda České republiky vyhlásila 25. listopadu 2021 nouzový stav, součástí protiepidemických opatření byl i zákaz konání vánočních trhů s platností od 18 hodin následného dne, 26. listopadu 2021. V době rozhodnutí však stánkoví prodejci vánočních trhů již mnohdy naváželi vánoční zboží a provoz stánků byl zcela připraven. 

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Na město se s žádostí o finanční dar obrátili stánkoví prodejci vánočních trhů, kteří měli uzavřenou smlouvu s organizátorem Ostravských Vánoc. Dotčené prodejce může podpořit i veřejnost, na sociálních sítích a webu ostravskevanoce.cz byly zveřejněny kontakty a nabídka konkrétního zboží jednotlivých prodejců."

Město podporuje místní podnikatele dlouhodobě a nabídlo jim již široké spektrum podpory v souvislosti s pandemickými opatřeními v několika vlnách vloni i letos. Tato podpora měla podobu slevy na nájmech, přímé finanční pomoci i prominutí některých místních poplatků a její výše od začátku pandemie již přesáhla 130 milionů korun.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "S ohledem na skutečnost, že v Ostravě se měly konat vánoční trhy také na jednotlivých městských obvodech, kde pořadatelem není statutární město Ostrava, ale konkrétní obvod či jeho partner, rozdílná je též situace na jednotlivých obvodech z hlediska délky prodeje, smluvních podmínek apod., vyzvalo vedení města městské obvody ke zvážení situace a poskytnutí obdobné podpory svým prodejcům s tím, že Ostrava je připravena kompenzovat 50 procent nákladů. Doporučujeme proto stánkovým prodejcům, kteří byli zmíněným zákazem postiženi, aby se obrátili na příslušný městský obvod či pořadatele, a možnosti podpory s nimi projednali."

Ostravské Vánoce zveřejnily na svém webu, že lidé mohou podpořit některé stánkaře nákupem online.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy