Reklama

Jak přežít díky cvrčkům? To už vědí studenti gymnázia v Bílovci

  • 22. ledna 2019,
  • 19:38

Ne všichni gymnazisté umí krmit kalifornské žížaly, preparovat cvrčka, založit vermikompost či zjistit složení vody. Ne každá škola totiž spolupracuje s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TUO. Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci se však rovnou zapojilo do pilotního projektu.

Reklama

V bíloveckém gymnáziu totiž pedagogové a doktorandi ze zmíněné fakulty vedou od října loňského roku kroužek s názvem VŠ NANEČISTO s katedrou environmentálního inženýrství. „Je to náš pilotní projekt. Při výběru partnerské školy jsme vycházeli z toho, že právě na bíloveckém gymnáziu studovali naši dva úspěšní doktorandi, z nichž jeden, vlastně jedna, je nyní v Bílovci lektorkou kroužku,“ informuje vedoucí katedry Silvie Heviánková. „Vybrali jsme několik tematických okruhů, jejichž prostřednictvím chceme studentům co nejpřitažlivější formou pokusů v laboratoři, ukázek v přírodě, exkurzí a besed prakticky přiblížit, co všechno mohou na naší katedře studovat. Už dlouhodobě totiž pociťujeme, že jsme pro výběr vysokoškolského studia až druhou volbou. A my bychom toto pořadí chtěli obrátit," akcentuje s tím, že se stejným cílem bude 25. ledna organizován také den otevřených dveří fakulty.

Docentka Heviánková upřesňuje, že deset účastníků kroužku se kromě jiného dozvědělo, jak přežít jako Robinson v divočině, co je v naší přírodě i v bezprostředním okolí školy jedlé, a po kterých rostlinách nebo bezobratlých živočiších v případě nouze sáhnout. V dalším tematickém okruhu zakládali studenti vermikompost, který díky působení vyšlechtěných kalifornských žížal získá ty nejcennější živiny. A hlavně nepotřebuje velký prostor. V bíloveckém gymnáziu ho mají ve dvou plastových kbelících a žížaly krmí organickým odpadem – slupkami z ovoce a zbytky potravin ze svačin. Jedním z tematických okruhů byl také rozbor studniční, povrchové a pitné vody a úprava vzorků vody například chemickým srážením a iontovou výměnou. „Cvičení jsme prováděli ve školní laboratoři, potřebné přístroje si vozíme s sebou,  například spektofometr, testovací sady s barevnými komparátory, přenosný turbidimetr. Studenti se také dozvěděli, že nejkvalitnější pro pitný režim je právě kohoutková voda," vysvětluje Petra Malíková z katedry environmentálního inženýrství.

„Životní prostředí mě hodně zajímá, hlavně zacházení s odpady. Proto mne snad nejvíce zaujal tematický okruh o vermikompostování, hned jsem začala přesvědčovat rodiče, abychom si tento kompost založili. Bydlíme na vesnici a na zahradě bychom ho perfektně využili. Láká mě i to, že založení je naprosto jednoduché, pořizovací náklady nejsou vysoké, kalifornské žížaly se dají leckde snadno  koupit. Rodiče se trošku obávají mušek octomilek, které se někdy u tohoto kompostů drží, ale vysvětlila jsem jim, že to je úplně zanedbatelná věc," říká šestnáctiletá Johanka Vajdová, která by chtěla obor se zaměřením na životní prostředí studovat i na vysoké škole.

Sedmnáctiletý Adam Širůček, student třetího ročníku, se na kroužek přihlásil hlavně proto, že k jeho oblíbeným předmětům patří chemie a biologie a zajímá se o přírodovědná témata. „Baví mne, že nám lektoři přednášejí zábavným stylem, navíc si leccos prakticky vyzkoušíme. Například jsme přímo v laboratoři zkoumali složení vody, kolik obsahuje dusičnanů, amoniaku a dalších látek. To se mi bude hodit i v běžném životě, máme doma studnu, tak si udělám sám rozbor vody i její případnou úpravu. A zaujala mě i další témata, například co obsahují a jak se čistí odpadní vody v kanalizaci pod městy, co dělat, když se ocitneme v divočině, abychom přežili, anatomie určitých členovců," dodává Adam, jenž biologii uplatní při studiu na medicíně, na kterou se chce za rok přihlásit.

A další neméně zajímavá témata na účastníky kroužku čekají i v dalším pololetí. Třeba v okruhu z biotechnologie se dozvědí to základní o řasách, houbách a sinicích a také, co všechno je na běžných předmětech z pohledu mikrosvěta, třeba na displeji mobilu. A pod rentgenovým spektrometrem budou zkoumat vlastnosti různých materiálů,  otestují si třeba zlaté náušnice, stříbrný prstýnek, židle, zjistí, co obsahuje písek, a kde všude se v přírodě pohybují těžké kovy, nebo jak mikroorganismy způsobují korozi materiálů, třeba betonu. Začátkem února navštíví účastníci kroužku katedru environmentálního inženýrství, kde si v laboratoři vyzkoušejí proces flotace uhlí. A další exkurze a besedy na žáky čekají například ve spalovně odpadů, úpravně vody, v planetáriu, na haldě Ema, v Landeku.

„S kroužky organizovanými pracovišti Vysoké školy báňské máme už dlouholeté a velmi dobré zkušenosti. A tak jsme v tomto školním roce nově tuto spolupráci rozšířili  ještě o kroužek environmentální. Žákům představuje životní styl, jehož základem je šetrné zacházení s přírodou, což vnímám jako nesmírně důležité," dodává ředitel gymnázia Pavel Mrva s tím, že zajímavosti z environmentálního inženýrství představí zástupci katedry také 29. ledna na dni otevřených dveří Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.Michal Hrůza a David Stypka na Sluníčku

31.08. 19:00 - 18.08. 9:04
Celý MS kraj, Koupaliště Sluníčko, Ostravice

Deadtown / Divadlo bratří Formanů

29.09. 19:00 - 18.08. 9:04
Ostrava, Speciální divadelní stan, Výstaviště Černá louka, Ostrava

Kdo nepláče není Čech / one man show Lukáše Pavláska

07.10. 19:00 - 18.08. 9:04
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

NOSTA, s.r.o.
Nový Jičín
od 20 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

CATELA s.r.o.
Ostrava-město
od 14 000 Kč do 15 500 Kč

Detail

DŘEVOSPOL Pavlica s.r.o.
Nový Jičín
od 15 000 Kč do 20 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Skrytá hrozba v autě

Více PR článků
Zavřít reklamu