Dvojí ocenění pro Bíloveckou knihovnu!

  • 16. října 2019,
  • 15:08,
  • PR

Městská knihovna v Bílovci získala počátkem října hned dvě významná ocenění! V celostátní soutěži vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky se stala knihovnou roku 2019 v kategorii měst s počtem obyvatel od 5 to 10 tisíc a zvítězila také v soutěži Knihovnická K2 knihovna Moravskoslezského kraje 2019, kde byla nominována spokojeným čtenářem.

„Obě ocenění nás velmi potěšily a hlavně překvapily,“ říká Tomáš Ocásek, vedoucí knihovny v Bílovci, a pokračuje: „V každé soutěži se hodnotila jiná kritéria, ale v obou případech jsme sami překvapeni, že se nám podařilo porazit opravdu silné soupeře. Soutěž vyhlašována ministerstvem kultury má dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie pak postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod. Takže už jen postup do druhého kola, který vycházel ze statistických čísel, byl pro nás obrovským úspěchem. Je to pro nás důkaz, že svou práci děláme dobře. O to krásnější pak bylo přebírání vítězné ceny v naší kategorii v pražské Zrcadlové kapli Klementina. A jelikož Bílovec má zhruba 7500 obyvatel, těší nás, že se nám podařilo porazit v celostátním měřítku i knihovny větších měst do 10 tisíc obyvatel.“

V druhé soutěži, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou, pak bílovecká knihovna se čtyřmi zaměstnanci porazila knihovny i tak velkých měst jako je Třinec, který má pro srovnání okolo třiceti zaměstnanců, nebo Frýdek-Místek či Nový Jičín! Titul Knihovna Moravskoslezského kraje získala za moderní přístup k širokému spektru knihovnických služeb, výborně pojaté PR a propojení aktivit u příležitosti 100. výročí vzniku knihovny, které v letošním roce slaví. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a zástupce výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje.

„Do této soutěže nás přihlásil spokojený čtenář a obyvatel Bílovce, který k nám pravidelně chodí, vnímá, jak pracujeme a co vše děláme nad rámec běžných knihovnických služeb. O to více si tohoto vítězství vážíme. Hodnotila se jak samotná knihovna, její vybavení, klasické knihovnické služby, tak i další akce pro veřejnost, pro školy, propojení s organizacemi ve městě, účast v celostátních projektech i to, jak se knihovna prezentuje na veřejnosti a další faktory,“ popisuje hodnotící systém této soutěže vedoucí bílovecké knihovny, která má měsíc, co měsíc opravdu nabitý program. „Zapojujeme se do mnoha celostátních projektů a snažíme se spolupracovat také s neziskovými organizacemi, protože knihovna by měla sdružovat menší skupiny a působit rovněž jako komunitní centrum. A sdružovat lidi se nám dařilo i při oslavách Dne města, které byly v duchu oslav 100. výročí naší knihovny. Při této příležitosti jsme uspořádali nejen bohatý kulturní program, ale i výstavu, která je k vidění do konce roku v prostorách knihovny. Připravili jsme i speciální akci s názvem 1+KK – Knihovnické křesílko, na níž jsme zvali postupně významné osobnosti, které jsou spjaty s Bílovcem, a proslavily se po celé České republice nebo dokonce i za hranicemi,“ pokračuje Tomáš Ocásek. 

A co stojí za těmito úspěchy bílovecké knihovny? „Za vším jsou vždy lidé, a v tomto případě to platí dvojnásob. Je pravda, že naše knihovna je dobře přístupná a navíc byla před pár lety rekonstruována, takže její prostory jsou krásné, moderní a odpovídají potřebným požadavkům, ale bez aktivních, kreativních a pracovitých knihovníků, kteří vymýšlejí a organizují spoustu zajímavých akcí a soutěží, bychom na tyto úspěchy nedosáhli. Takže je to jednoznačně o lidech, a díky nim je naše knihovna tak úspěšná,“ říká starostka města Bílovce Renata Mikolašová. Vedoucí knihovny dodává, že velkou roli hraje i fakt, že každý zdejší knihovník má rád jiný literární žánr, má jiné koníčky a záliby a dohromady se všichni vzájemně doplňují. Díky tomu se zde pracovníkům daří čtenáře i návštěvníky nejrůznějších akcí opravdu zaujmout. MadExIm služby s.r.o. - areál NKZ Stonava
Stonava
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

SUNIX SAFE LIFE s.r.o. - Dětmarovice sklad uhlí
Dětmarovice
od 87 Kč/hod.

Detail

Slezské uzeniny, s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 15 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků