RBP vrátí svým pojištěncům za 9 měsíců letošního roku téměř 14,5 milionů z doplatků na léky

  • 27. listopadu 2019,
  • 15:49,

Zdravotní pojišťovna RBP provedla vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely svým pojištěnců za prvních devět měsíců roku 2019.

Celkově se jedná o více než 15 700 klientů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 16 %. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více. RBP jim vrátí přes 11,2 milionu korun. 

V pořadí druhou byla skupina pojištěnců ve věku od 65 do 69 let s přeplatkem za léky ve výši 2,4 miliony korun. Po ní následuje věková kategorie klientů od 19 do 64 let. Poslední sledovanou skupinou pak jsou děti a mládež do 18 let. 

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem. Ve čtvrtletních intervalech pak vyhodnocuje, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a zda má nárok na úhradu přeplatku. RBP konkrétně zasílá svým klientům dopis s informací o výši přeplatku za dané čtvrtletí v případě vzniku nároku automaticky. Částku, která přesáhla stanovený limit, je pak povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen. 

Jen pro úplnost dodejme, že za celý loňský rok 2018 dostalo zpět přeplatky za léky přes 19 tisíc pojištěnců RBP v celkové výši přesahující 19 milionů korun. 

Ivo Čelechovský,

tiskový mluvčí RBPTomáš Pařík - ul. Hlavní
Albrechtice
od 20 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Opravárenský závod MSA, s.r.o.
Dolní Benešov
od 160 Kč/hod.

Detail

DAEN s. r. o.
Ostrava
od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků