Tisící lékařský zákrok kvůli akutní cévní mozkové příhodě proběhl o víkendu ve FNO

  • 9. prosince 2019,
  • 19:51

Tisící lékařský zákrok u pacienta s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou byl tento víkend proveden na Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava. Tzv. mrtvice je v České republice jednou z nejčastějších příčin smrti. Výskyt mrtvice je 241 případů na 100 tis. obyvatel.

Mrtvice vzniká buď akutním uzavřením přívodné mozkové tepny zásobující příslušnou oblast mozku krevní sraženinou nebo krvácením do mozkové tkáně či na povrch mozku. Okolo 85 % všech cévních mozkových příhod je ischemických, tedy vzniklých uzavřením tepny. Buňky ztrácejí v postižené oblasti svoje základní funkce během několika vteřin, což vede k buněčné smrti s následným odumřením mozkové tkáně.

tisi_ci_pr_i_pad_mrtvice_7_12_2019

Nejnovější technikou zprůchodnění uzavřené mozkové tepny je mechanické vytažení krevní sraženiny,  která je buď zachycena do košíku nebo odsáta cévkou. „Zavedení nových technik mechanické extrakce, představuje výrazný pokrok v léčbě mrtvic. Přináší možnost dosažení dobrého klinického stavu u 50 % pacientů přijatých k léčbě. Zlepšením organizace péče v rámci cerebrovaskulárního programu, lze zkrátit důležitý čas od vzniku mrtvice do zprůchodnění mozkové tepny,“ uvádí doc. MUDr. Václav Procházka, PhD., MSc., MBA, vedoucí Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava.

1

Historii léčby mrtvice v celém Moravskoslezského kraji sledujeme od srpna roku 1997, kdy byly zahájeny první lokální trombolýzy. V České republice je péče o pacienty s mrtvicí organizována do primárních a komplexních cerebrovaskulárních center. První úrovní péče jsou komplexní cerebrovaskulární centra spolupracující s neurologickými pracovišti druhé úrovně, tzv. iktovými centry, která jsou zařazena do sítě nemocnic specializujících se na diagnostiku a léčbu mrtvic.

2

Ve Fakultní nemocnici Ostrava zajišťuje nepřetržitou vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku Komplexní cerebrovaskulární centrum, a to pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje a části Zlínského kraje čítající přes 1,2 mil. obyvatel.Milostný trojúhelník / hra s Annou Polívkovou a Jiřím Macháčkem

30.01. 19:00 - 20.01. 6:53
Ostrava, DK Akord, Ostrava

Freddie – concert show

04.03. 19:00 - 20.01. 6:53
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

Balada pro banditu

02.02. 19:00 - 20.01. 6:53
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

SOZAP OPAVA s.r.o.
Opava
od 80 Kč

Detail

MSV Metal Studénka, a.s.
Nový Jičín
od 27 000 Kč do 28 500 Kč

Detail

BESKYD DZR, o.p.s.
Frýdek-Místek
od 17 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků