Provoz klinik a oddělení FNO v nouzovém režimu koronavirové infekce

  • 15. března 2020,
  • 11:38,
  • PR

Na základě příkazu ředitele FNO jsou od úterního rána, tedy od 17.3.2020 zrušeny všechny plánované hospitalizace, operace a veškerá neakutní ambulantní vyšetření. Nařízení se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by v horizontu dvou týdnů mohl vést k poškození zdraví pacientů.

„Vedoucí pracovníci jsou povinni reorganizovat personální obsazení klinik, oddělení a dalších pracovišť tak, aby se minimalizovala možnost přenosu infekce napříč zdravotnickým personálem,“ uvedl ředitel FNO MUDr.Jiří Havrlant, MHA. 

Další nařízení směrem k pacientům, ale začne platit už od zítřka. „Bude zřízeno 5 kontrolních míst, kde bude pacientům změřena teplota a vyplní jednoduchý dotazník. Jedná se o vstup na Polikliniku, hlavní vstup do lůžkové budovy, do Kliniky dětského lékařství, Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky hematoonkologické  a onkologické. V této souvislosti dojde i k uzavření některých vstupů do nemocnice,“ doplnila náměstkyně ředitele doc.MUDr.Zuzana Čermáková, Ph.D. Základní vstupní vyšetření budou provádět  studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity. S vyplněným dotazníkem se pak pacienti přesunou na jednotlivá oddělení. Bez vyplněného dotazníku nikdo nebude ošetřený.

Vedení FN Ostrava ujišťuje, že personál připravil taková opatření, aby šíření  koronavirové infekce co nejvíce zabránil. Pacienty žádáme o maximální spolupráci a vyzýváme je, aby zvážili, jestli jejich návštěva nemocnice je opravdu nutná. 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, Ředitel FNOSpráva železnic, státní organizace Bohumín
Bohumín
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Město Kravaře
Kravaře
od 22 980 do 33 790 Kč/měsíc

Detail

Tomáš Novotný, Ostrava
Ostrava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků