RBP vrátila pojištěncům za první kvartál 2,5 milionu korun za léky

  • 22. května 2020,
  • 7:35,
  • PR

Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila bezmála 5,5 tisícům klientů na 2,5 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o 21% nárůst počtu pojištěnců a o 25 % se navýšila i vyplacená částka.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 2 miliony korun.

RBP současně evidovala i 450 klientů, na které se s účinnosti od 1. ledna 2020 vztahuje nové opatření – snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu.

Pro úplnost uveďme, že zdravotní pojišťovna RBP může snížený limit uplatit teprve od data, kdy pojištěnec splní svou zákonnou podmínku a doloží pojišťovně výše uvedené skutečnosti, nejdříve však od 1. ledna 2020. Pokud tak neučiní, automaticky se na něj vztahuje zákonný limit podle příslušné věkové kategorie. Naproti tomu invalidní pojištěnci ve věku 70 let a starší zdravotní pojišťovně nic dokladovat nemusí, podle zákona mají ochranný limit 500 Kč již stanovený na základě věku.

Tuto podmínku v prvním čtvrtletí 2020 splnilo celkem 100 klientů, kterým RBP vrátila doplatky za léky už podle nového sníženého limitu v řádu několika desítek tisíc korun.

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovnySpráva železnic, státní organizace Bohumín
Bohumín
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Ostrava
od 21 260 do 31 240 Kč/měsíc

Detail

Slezské kamenolomy a.s. - Lom Řeka
Řeka
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků