Ve školách v Bílovci se intenzivně pracuje

  • 1. července 2020,
  • 8:08,
  • PR

Bílovecké školy ani v době letních měsíců nezejí prázdnotou. Základní školy Komenského i T.G. Masaryka procházejí totiž od června rekonstrukcí za více než deset milionů korun. Žáci obou škol se tak od září mohou těšit na další nové odborné učebny.

„Přestože nouzový stav ochromil na jaře život v celé zemi, snažíme se ze všech sil, aby letošní naplánované investice byly realizovány,“ říká starostka města Renata Mikolášová a pokračuje: „Opravujeme městské byty, zateplujeme fasády, prostor bývalé prodejny Kola – šicí stroje přestavujeme na nový byt a nebytový prostor, v sokolovně už máme nové vstupní schody, pustili jsme se do úpravy bývalé autobusové zastávky u Špice a vyčištění potůčku Jablůňka. V části Havlíčkovy ulice budujeme nové chodníky a díky dotaci z programu Efekt vyměníme a doplníme také svítidla veřejného osvětlení ve městě, stožáry, výložníky a z části také trasu kabelového vedení. U obou bíloveckých základních škol řešíme opravu kanalizace. Kromě toho zde v době letních měsíců probíhají také rekonstrukce, na které jsme získali peníze z dotací.“

V Základní škole Komenského se tak žáci i učitelé mohou těšit na novou venkovní učebnu, která vznikne úpravou školního atria. Současná dlažba bude vyměněna na výukovou zpevněnou plochu, chybět nebude ani potřebné stínění proti slunci a v rámci sadových úprav zde přibydou vegetační prvky určené pro výuku jako jsou záhony, keře a další. Nová venkovní učebna bude bezbariérová a úroveň její podlaha plynule naváže na podlahu v přízemí školy. Náklady na realizaci projektu „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II.: Blíže k přírodě, blíže k sobě samým“ ve výši 4,73 milionu korun jsou hrazeny z dotace z IROP, 8. výzvy MAS Regionu Poodří – 4.1. „Podpora výchovy a vzdělávání“, podíl města činí celkem 261 tisíc korun.

Ze stejné výzvy je financován také projekt „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ T. G. Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem“. Ve škole díky tomu bude vybudována cvičná kuchyňka s přípravnou a také odborné dílny. Zároveň zde vznikne další bezbariérová toaleta a na školní zahradě budou provedeny sadové úpravy, které navážou na úpravy provedené v roce 2019. Na této investiční akci v hodnotě zhruba 5,8 milionu korun se město Bílovec podílí částkou zhruba 1,1 milionu korun.

„Díky těmto projektům se zvýší kvalita výuky v obou našich základních školách, vzniknou zde potřebné prostory a nové odborné učebny, které přispějí ke kvalitnější výuce,“ pokračuje starostka a dodává, že již začátkem roku proběhly úpravy také v ZŠ Stará Ves, a to v rámci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Stará Ves“, spolufinancované ze 3. výzvy MAS Regionu Poodří v rámci Programu rozvoje venkova. „Od ledna do dubna letošního roku bylo opraveno stávající nevyhovující sociální zařízení pro dívky i chlapce v druhém poschodí této školy. Nechali jsme zcela rekonstruovat zdravotechnické rozvody a silnoproudou elektroinstalaci, toalety mají nové obklady i dlažby a samozřejmě i nové vybavení,“ popisuje práce v této základní škole v hodnotě zhruba 676 tisíc korun, na které město přispělo 281 tisíc korun, starostka Renata Mikolašová.STRABAG a.s. - okres NJ
Šenov u Nového Jičína
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

LP Okno - Trans s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 37 000 Kč/měsíc

Detail

SSK Stavby Ostrava s.r.o.,
Ostrava
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků