Ve FNO výrazně narostl počet odběrů vzorků z placenty

  • 10. srpna 2020,
  • 17:15,
  • PR

Nejvíce vzorků placenty, na základě kterých v laboratořích Oddělení lékařské genetiky FNO dokáží přesně odhalit Downův syndrom, odebírají v Moravskoslezském kraji zkušení lékaři z Gynekologicko – porodnické kliniky. Výkon, který placentě v žádném případě neublíží, ale musí být provedený naprosto bezpečně a vyžaduje dlouhodobou praxi. Počet těchto vyšetření také výrazně stoupá ve srovnání s počtem odběrů plodové vody. Zatímco za celý loňský rok jej ve FNO podstoupilo 105 těhotných žen, letos už 102. Tento trend odborníci velmi vítají.

MUDr. David Matura, vedoucím Centra prenatální diagnostiky Gynekologicko-porodnické kliniky FNO: „Pod kontrolou ultrazvukem se do placenty zavede úzká jehla a podtlakem se nasají takzvané choriové klky, které potom odesíláme do naší laboratoře Oddělení lékařské genetiky."

K největším přednostem této metody bezesporu patří to, že se dá provést již v 11. – 12. týdnu těhotenství, tedy o 5 týdnů dříve, než vyšetření z plodové vody. 

MUDr. Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky: Toto vyšetření se doporučuje ženám, u kterých je pozitivní prvotrimestrální screening - tedy vysoké riziko vrozené vývojové vady plodu."

Podle primářky Oddělení lékařské genetiky MUDr. Andrey Gřegořové odebraný vzorek zpracují okamžitě po odebrání ve speciální komoře, aby neztratil na kvalitě.

MUDr. Gřegořová, primářky Oddělení lékařské genetiky:  První výsledky, které odhalí Downův syndrom, máme už do 24 – 48 hodin. Kompletní vyšetření všech chromozomů předáváme těhotné ženě do tří týdnů."

V týmu Centra prenatální diagnostiky, které vede MUDr. Matura, jsou kromě gynekologů a genetiků také dětští kardiologové, kteří se zaměřují na vrozené vady srdce. Genetické konzultace, odběr i laboratorní analýzu hradí zdravotní pojišťovny.David Dutka ČR
Ostrava
od 100 do 130 Kč/hod.

Detail

KOKEŠ Steel Group s.r.o. - pracoviště Háj ve Slezsku
Háj ve Slezsku
od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

UXA VKP s.r.o.
Havířov
od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků