GVUO zve na dernisáž výstavy Pavla Nešlehy

  • 13. srpna 2020,
  • 7:27,
  • PR

Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace 60. let zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Vystaveno je více než 30 uměleckých děl. Jedná se o obrazy, kresby, pastely a digitální tisky, které vznikly od 80. let 20. století do roku 2003, kdy umělec zemřel, se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. Součástí výstavy je i sedmiminutový filmový medailon Pavla Nešlehy z roku 2000 v režii Aleše Kisila.

Mahulena Nešlehová, kurátorka výstavy: "Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Jak dokládají obrazy Vývrat (1981), Pokus o cestu za K. H. Máchou (1982), Stopy (1983), pastely Tajemství znaků (1993–1994), Záznamy světla (2002–2003), kresby a pastely Oidipus (1992–1993), bylo to právě pojetí světla, které podnětně ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého a podstatného. Výrazovou a ideovou bohatostí světla se manžel zabýval ve svém díle dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby a poznatky romantiků posilující vztah k mohutnosti přírodního dění a k osudovosti lidského bytí. Na metaforickém zhodnocení reality se se podílela i jeho zkušenost s fotografováním, jak je patrné z digitálních tisků Via canis (1997), Přírodní struktury (2001) nebo z rozměrného objektu Živly (1999–2001) ozřejmujících šíři jeho obsáhlého, imaginativně působivého díla." 

K nejvýznamnějším dílům výstavy patří série nevelkých abstraktních pastelů Záznamy světla. Vznikly v závěru umělcova života, v rozmezí let 2002–2003, a lze je považovat za vyvrcholení jeho tvůrčí cesty i za její poselství. 

Mahulena Nešlehová, kurátorka výstavy: Prostřednictvím spontánního zachycení vnitřní vize vizualizované barevně a světelně se mu v této sérii podařilo přemoci svazující tíži hmoty, přesáhnout její reálný rozměr a dotknout se silou své imaginace kýženého – životadárné energie světla posvátných oblastí."

V neděli 30. srpna v 15 hodin vás zveme na dernisáž výstavy v podobě komentované prohlídky kurátorky Mahuleny Nešlehové. Vstup je volný.

Prezentovaná díla pocházejí ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Galerie Klatovy/Klenová a od soukromých sběratelů.

Výstavu Pavla Nešlehy si můžete v ostravském Domě umění prohlédnout až do 30. srpna. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu činí 40 korun plné a 20 korun zlevněné. Volný vstup je v neděli a pro seniory nad 65 let každý den.

PAVEL NEŠLEHA (1937–2003), malíř, kreslíř, grafik a fotograf, absolvoval Výtvarnou školu v Praze (u prof. Zdeňka Baalše a Karla Tondla) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (v ateliéru prof. Aloise Fišárka), kde se stal profesorem a vedl ateliér malby (1990–2002). Zabýval se malbou, grafikou, kresbou, asamblážemi, instalacemi, světelnými objekty a fotografií. Patřil k významným představitelům generace šedesátých let a českého nekonformního umění. Na jaře 1968 obdržel stipendium francouzské vlády a tři měsíce pobyl v Paříži. Za normalizace náležel k okruhu Jindřicha Chalupeckého a účastnil se jím iniciovaných schůzek a akcí. V roce 1987 se stal spoluzakladatelem skupiny Zaostalí, jíž spolu s ním tvořili malíři Bedřich Dlouhý a Zdeněk Beran, sochař Hugo Demartini, hudební skladatel Jan Klusák a arch. Karel Kouba. Na počátku roku 1990 obdržel tvůrčí grant The Pollock-Krasner Foundation; v roce 1995 se stal členem SVU Mánes. Za své umělecké dráhy získal řadu mezinárodních cen. Od roku 1967 uskutečnil více než třicet samostatných expozic své tvorby a účastnil se mnoha důležitých domácích a zahraničních kolektivních výstav. Jeho díla jsou zastoupena ve významných tuzemských a zahraničních veřejných i soukromých sbírkách. Zemřel v Praze dne 13. září 2003 na následky zákeřného onemocnění.

PAVEL NEŠLEHA / Vidět jinak

26. 5. – 30. 8. 2020

Kurátoři: Mahulena Nešlehová, Gabriela Pelikánová

Grafický designér: Robert V. Novák

Záštitu nad výstavami převzal první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, jedná se o největší sbírkotvornou galerii v kraji. Sbírky GVUO obsahují přes 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice. Více informací na www.gvuo.cz

POPISKY VIDEA:

Vzpomínkový medailon studentů, video: Petr Záruba, 2020

Komentovaná prohlídka výstavou v podání kurátorky Mahuleny Nešlehové, video Kamil Zajíček, 2020VKUS-BUSTAN s.r.o. Karviná
Karviná
od 16 100 do 17 000 Kč/měsíc

Detail

Sad-Fasad Sistem s.r.o..
Ostrava
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Stavitelství SIZO s.r.o. - MS kraj
Ostrava
od 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků