Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit

  • 10. února 2021,
  • 11:45,
  • PR

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz v souvislosti se zahájením územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na horní Opavě na Bruntálsku oslovil zástupce měst a obcí v regionu, jichž by se výstavba vodního díla dotkla, s dotazem na jejich postoje k danému záměru. Po dlouholetých jednáních zaznívají z municipalit vstřícné hlasy k současné variantě záměru.

Dotazy se týkaly především toho, co projekt znamená pro současnost a budoucnost daných lokalit, jak zástupci municipalit hodnotí komunikaci ze strany vodohospodářů či státu, případně to, jak jsou spokojeni s nabízenými kompenzacemi.

Dlouhodobě kritická je k záměru na výstavbu vodního díla obec Nové Heřminovy, kde se nepodařilo najít kompromisní řešení mezi představiteli municipality a vodohospodáři. Její zástupci na dotazy nereagovali.

Největší města regionu, která výstavba nádrže ovlivní, Opava a Krnov, jsou k záměru vstřícnější.

Michal Jedlička, náměstek primátora Statutárního města Opava: „Pro Opavu je Vodní dílo Nové Heřminovy podmínkou dalšího rozvoje rozsáhlé části města, ale taky podmiňuje zachování veřejných i soukromých investic v potenciálně zaplavované části Opavy. Ve skutečnosti tedy musíme ocenit desítky let trvající práci Povodí Odry, ministerstva zemědělství i kraje. Je to práce pro Opavu a pro další města a obce ležící minimálně na řece Opavě. Při říjnové povodni v roce 2020 nám Nové Heřminovy chyběly. Ale stáli jsme na hrázích, které v Opavě za posledních 20 let Povodí Odry vystavělo, a viděli jsme na vlastní oči jejich efekt, který po vybudování celého vodního díla, bude ještě výraznější."

Podle jeho názoru pomohlo ve změně názoru řady dotčených majitelů pozemků a nemovitostí zvýšení výkupních cen na důstojnou úroveň, protože původním cenám se lidé bránili oprávněně. Podle Jedličky mohli zůstat v opozici v současnosti spekulanti a sobci, již vytěsnili z paměti neštěstí lidí, které povodně v oblasti v minulosti způsobily.

Město Krnov podle starosty Tomáše Hradila s Povodím Odry komunikuje a úzce spolupracuje o protipovodňových opatřeních na katastru svého území.

Tomáše Hradil, starosta Krnova: „Plánované vodní dílo je krok k protipovodňové ochraně města Krnova. I téměř čtvrtstoletí po ničivých povodních se každoročně stále obáváme, zda velká voda znovu neudeří. Loni jsme měli Opavu i Opavici na druhém povodňovém stupni a od velkých škod jsme byli jen krůček. Součástí komplexu protipovodňových opatření bude také zkapacitnění koryta řeky Opavy v intravilánu našeho města. Hodláme toho využít pro řadu přírodě i lidem blízkých opatření, mezi něž například patří vytvoření náplavek nebo vybudování cyklostezky podél řeky."

Starosta Brantic Vladimír Dofek pozitivně hodnotí další krok v přípravě plánované stavby. 

Vladimír Dofek, starosta Brantic: „Jsme hrozně rádi, že došlo k posunu v přípravě výstavby přehrady, protože v loňském roce, kdy v měsíci říjnu 2020 byly dlouhodobé deště, tak hrozilo vylití řeky Opavy. Všichni občané měli strach, že se bude opakovat rok 1997. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy se jedná o rozsáhlý projekt, který nemůže fungovat bez nádrže. Na tom se shodli v rámci mnoha studií vodohospodářští odborníci."

Starostka Zátoru Salome Sýkorová upozorňuje na nervozitu lidí při vydatnějších deštích. Oceňuje, že v průběhu dlouholetých jednání bylo dosaženo řady kompromisů, jako je menší varianta nádrže a změna trasy silnice I/45, kdy byla s ohledem na představitele Nových Heřminov zvolena nákladnější varianta, kterou preferovali. 

Salome Sýkorová, starostka Zátoru: „Informace o zahájeném územním řízení je dobrou zprávou pro všechny občany Zátoru. Je to 23 let od povodní a stále byla protipovodňová ochrana naší obce v nedohlednu. Pozemky v Zátoru jsou vykoupené, několik demoličních rozhodnutí vydaných a zrealizovaných, jiná čekají na provedení v letošním roce. Budeme velice rádi, když se projekt posune dál. Při každém větším dešti jsou lidé nešťastní, protože si pamatují, co tady v roce 1997 s povodněmi zažili. Byla jsem u začátku celého projektu, absolvovala jsem mnohá jednání, kdy se zkoumaly varianty a dělalo mnoho kompromisů v zájmu protipovodňové ochrany nejen našich obyvatel, ale i občanů Brantic, Krnova, Holasovic i části Opavy."

Vodní dílo Nové Heřminovy má patřit do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě. O výstavbě rozhodla Vláda ČR svým usnesením v roce 2008. Optimistické předpoklady vodohospodářů hovoří o tom, že dílo by mělo být dokončeno do roku 2030.T-DIRIT s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 15 200 Kč/měsíc

Detail

SALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

PAPOSABU družstvo, Ostrava
Ostrava
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků