Podpora seniorů i výstavby hřišť. O tom jsou Tematické výzvy OZO Ostrava 2021

  • 13. dubna 2021,
  • 20:02,
  • PR

O bezmála 170 tisíc korun více než loni, tedy celkem 500 476 korun, letos směřuje do realizace projektů, které odpadová společnost OZO Ostrava podpoří v rámci jubilejního pátého ročníku tematických výzev. Jde o sedm projektů, z nichž šest je zacíleno na seniory a jeden povede k výstavbě dětského hřiště.

„Pátý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je naší další reakcí na pandemickou situaci. Svou pozornost jsme soustředili především na podporu seniorů, ale nezapomněli jsme ani na děti,“ konstatuje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a připomíná, že letos byly vyhlášeny dvě tematické výzvy. „První s názvem Myslíme i na vás, senioři! je zaměřena na zkvalitnění života dříve narozených, tedy skupiny obyvatel, která to v období covidové pandemie nemá jednoduché. Výzva s názvem OZO hřiště je zacílena na budování či renovaci dětských hřišť. Cílem je podpořit zdravý pohyb dětí ve venkovním prostředí.“

V rámci výzvy Myslíme i na vás, senioři! směřuje podpora třeba ke spolku Počteníčko na realizaci projektu Symbióza – kreativní senior. „Oslovila nás snaha o aktivizaci seniorů v době covidové, zmírnění stresu a napětí, posílení mezigeneračních vztahů formou besed, studentských představení, rukodělných kurzů, kvízů a zdravotních cvičení,“ upřesňuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a představuje dalších pět projektů, které uspěly v rámci první výzvy. „Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pomůžeme s realizací projektu MOaP a OZO myslí na seniory 2021, jehož předmětem je pořízení cvičebních prvků do zahrad domů s pečovatelskou službou v ulicích Gajdošova a Dobrovského a také exkurze pro seniory do Reuse centra Ostrava. Charita Ostrava obdrží finanční dar na projekt Moderní technikou proti sociální izolaci seniorů v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích. V tomto případě jde o pořízení interaktivního dotykového stolu pro posilování kontaktu dříve narozených s rodinami a okolím, rozvoj a udržování senzomotorických schopností, posílení paměti a kreativity uživatelů, a to i u klientů upoutaných na lůžku. Domov Korýtko získá finance na projekt Světlo na konci tunelu, v němž půjde o celoroční předplatné na noviny a časopisy a jednu podzimní společenskou akci pro všechny obyvatele domova, kteří měli v uplynulém roce jen málo možností navzájem se potkávat. Stejně důležité nám připadalo přispět na realizaci projektu Vybavení a kompenzační pomůcky pro novou odlehčovací službu Domovinky, s nímž se do letošních tematických výzev přihlásila Diakonie ČCE – středisko Ostrava. Zakoupení vhodného vybavení a kompenzačních pomůcek pro víkendovou pobytovou odlehčovací službu Domovinka ve Vítkovicích zkvalitní pobyt klientů se sníženou soběstačností,“ pokračuje Vladimíra Karasová a zmiňuje poslední projekt této tematické výzvy. „Městskému obvodu Ostrava-Vítkovice pomůžeme s úpravou zahrady v domě s pečovatelskou službou v Lidické ulici. Bude vybavena mobiliářem umožňujícím posezení a setkávání obyvatel domova v příjemném venkovním prostředí, pěstování rostlin ve vyvýšených záhonech a další společné aktivity. Shodou okolností do Vítkovic putují i prostředky určené na realizaci projektu v rámci výzvy OZO hřiště na výstavbu jednoduchého fotbalového hřiště s workoutem. Projekt městského obvodu Vítkovice počítá se založením travnaté plochy, umístěním fotbalových branek i menšího workoutového prvku a mobiliáře v podobě laviček a odpadkového koše na aktuálně nevyužívaném vítkovickém pozemku. Hřiště zajistí bezpečný prostor pro hru a mělo by se stát místem setkávání dětí zejména z okolních domů,“ doplňuje s tím, že v těchto dnech už probíhají podpisy smluv a převod finančních prostředků podpořeným subjektům. „Takže už v průběhu dubna může být většina prací zahájena,“ uzavírá Vladimíra Karasová s poznámkou, že všechny projekty by měly být ukončeny do konce letošního listopadu a v prosinci završeny závěrečnými zprávami. OZO Ostrava pak v lednu 2022 vyhodnotí uzavřený ročník a zároveň vyhlásí výzvy nové.Daniel Menšík, Ostrava
Ostrava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Sad-Fasad Sistem s.r.o., pracoviště, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 15 200 Kč/měsíc

Detail

David & son s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků