Lidí s psychickými problémy přibývá, nezisková organizace Spirála Ostrava rozšiřuje svou činnost

  • 18. května 2022,
  • 13:31,
  • PR

Důsledky pandemie covidu-19 ale také válka na Ukrajině zapříčinily zvýšenou poptávku po sociálních službách v oblasti psychologické pomoci. Tento trend čím dál více pociťují i v neziskové organizaci Spirála Ostrava, která se proto rozhodla rozšířit svůj tým a posílit služby poskytované klientům. Dva noví zaměstnanci nastoupí do týmu sociální rehabilitace, nově bude mít Spirála také člověka věnujícího se komunikaci, marketingu a péči o vztahy s dárci a podporovateli, což je pro fungování organizace tohoto typu nezbytné.

Další tři kolegové obsadí místa vyhrazená pro lidi s handicapem, a to v cateringových a úklidových službách či na pozici asistenta IT. Po rozšíření bude mít Spirála téměř 70 zaměstnanců a díky novým kolegům bude moci obsloužit ročně o přibližně 30 klientů více, což představuje v porovnání se současným stavem 30% narůst.

Dlouhodobě vnímáme zvýšenou potřebnost komunitních služeb našeho typu. Celková společenská situace je nestabilní, lidé na sobě pociťují důsledky pandemie covidu-19 a k tomu se přidávají obavy z války na Ukrajině a jejím širším sociálním a ekonomickým dopadům. Doléhá to na nás všechny. Pro určitou skupinu lidí, kteří mají vyšší psychickou zranitelnost, už to všechno může být příliš,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Spirála Ostrava Eva Krestová.

Na nárůst psychických potíží v české populaci odborníci upozorňují dlouhodobě a tento trend také potvrzují data Národního ústavu pro duševní zdraví, z nichž je patrné zvyšování počtu úzkostných poruch, depresivních stavů a sebevražd. Psychické potíže se zdaleka netýkají pouze dospělých, ale čím dále častěji také dětí a mladistvých. „Díky rozšíření našeho týmu se budeme moci aktivněji věnovat také preventivním programům na školách. Mladí lidé jsou – co se týče rozvoje duševních problémů a onemocnění – zranitelnou skupinou a naším cílem je poradit jim, jak mohou pečovat o své duševní zdraví a co dělat v případě, kdy duševní problémy postihnou přímo je nebo někoho z jejich blízkých,“ jmenuje některá témata připravovaných preventivních programů na ostravských školách Eva Krestová.

Oslavy 10. výročí Spirály Ostrava

Spirála Ostrava funguje již desátým rokem a toto kulaté výročí oslaví letos na podzim v rámci každoroční destigmatizační akce, jejímž cílem je přiblížit široké veřejnosti život lidí s duševním onemocněním. Týdny duševního zdraví začínají 10. září a končí 10. října, na mezinárodní den duševního zdraví. Hlavní část oslav desátého výročí Spirály se odehrají 6. října a budou zahrnovat rozmanitý program, například besedy s odborníky, filmovou projekci či výstavu umělců, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

O společnosti Spirála Ostrava, z. ú.

Spirála Ostrava se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Svou podporu staví na přesvědčení, že se každý člověk může v životě uplatnit a odkrýt své možnosti. Nenabízí lidem jen práci, nabízí duševně nemocným plnější život a možnost seberealizace. V Ostravě poskytuje sociální služby a zaměstnává lidi se zdravotním postižením v chráněných podmínkách. Ročně podpoří přímou pomocí cca 200 lidí s vážnými psychickými problémy. Mohou být podpořeni terénní i ambulantní formou sociálních služeb nebo být zaměstnáni v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně, šicí dílny, úklidových prací či administrativy. V Ostravě mají tři pracoviště. Pořádají a účastní se společenských akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí a destigmatizovat duševní onemocnění.

www.spirala-ops.cz

www.nasupsidam.czStav-holl s.r.o. pracoviště Nový Jičín
Nový Jičín
od 31 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Vladimír Hlobil - pracoviště Malá Morávka
Malá Morávka
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

MUDr. Elena Izraelová,
Ostrava
od 13 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků