Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dokončeno v předtermínu. Nový most a lávka pro pěší na sídlišti Květná v Bruntále

  • Bruntál,

S velkým předstihem byly dokončeny most a lávka přes Černý potok na bruntálském sídlišti Dolní. Původní termín dokončení byl stanovený na jaro roku 2020.

Stavba byla zahájena v červenci roku 2019 a měla trvat osm měsíců. Dodavatel se ale zavázal dokončit ji do konce roku. Slib se podařilo splnit.

„Investiční akce, která je vlastně druhá v letošním roce nejvyšší. Byla realizovaná s půlročním předstihem právě díky dobrému počasí a firmě, která celou realizaci prováděla.“ uvádí místostarostka Bruntálu Hana Šutovská (nez.)

Most je vybudovaný jako jednopruhový s obousměrným provozem. Má rozpětí třináct metrů a nosnost čtyřicet osm tun.

„Nosná konstrukce toho mostu je železobetonová dodatečně předpjatá deska…Náročnější bylo zakládání, protože se jednalo o hlubinné zakládání mikropilotami, takže ty mikropiloty a že se to dělalo v korytě potoka,“ popisuje investiční referent MěÚ Pavel Juříček.

Lávka pro pěší je konstruovaná tak, že na ni mohou vjet i lehčí servisní vozidla, pokud by zde například pracovníci technických služeb prováděli údržbu nebo úklid.

„Hlavní nosná konstrukce je spřažená železobetonová deska, kde ze spodní části jsou ocelové nosníky a jsou spřažené se železobetonovou deskou. Kola, koloběžky můžou,“ doplňuje Pavel Juříček.

Část prostředků na projekt Obnova místní komunikace propojující ulice Lidickou a Květnou se městu podařilo získat ze státního rozpočtu.

„Město Bruntál získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši pět milionů korun na obnovu místních komunikací z programu Podpora rozvoje regionů 2019. Byly ti peníze pouze na most včetně mostního objektu. Lávka nebyla součástí dotace,“ přibližuje pracovnice Odboru správy majetku, investic a dotací MěÚ Bruntál Patra Kostková.

Celkové náklady na rekonstrukci mostu a lávky pak dosáhly bezmála šestnáct milionů korun.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků