Dokončeno v předtermínu. Nový most a lávka pro pěší na sídlišti Květná v Bruntále

  • 12:04,
  • Bruntál,

S velkým předstihem byly dokončeny most a lávka přes Černý potok na bruntálském sídlišti Dolní. Původní termín dokončení byl stanovený na jaro roku 2020.

Stavba byla zahájena v červenci roku 2019 a měla trvat osm měsíců. Dodavatel se ale zavázal dokončit ji do konce roku. Slib se podařilo splnit.

„Investiční akce, která je vlastně druhá v letošním roce nejvyšší. Byla realizovaná s půlročním předstihem právě díky dobrému počasí a firmě, která celou realizaci prováděla.“ uvádí místostarostka Bruntálu Hana Šutovská (nez.)

Most je vybudovaný jako jednopruhový s obousměrným provozem. Má rozpětí třináct metrů a nosnost čtyřicet osm tun.

„Nosná konstrukce toho mostu je železobetonová dodatečně předpjatá deska…Náročnější bylo zakládání, protože se jednalo o hlubinné zakládání mikropilotami, takže ty mikropiloty a že se to dělalo v korytě potoka,“ popisuje investiční referent MěÚ Pavel Juříček.

Lávka pro pěší je konstruovaná tak, že na ni mohou vjet i lehčí servisní vozidla, pokud by zde například pracovníci technických služeb prováděli údržbu nebo úklid.

„Hlavní nosná konstrukce je spřažená železobetonová deska, kde ze spodní části jsou ocelové nosníky a jsou spřažené se železobetonovou deskou. Kola, koloběžky můžou,“ doplňuje Pavel Juříček.

Část prostředků na projekt Obnova místní komunikace propojující ulice Lidickou a Květnou se městu podařilo získat ze státního rozpočtu.

„Město Bruntál získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši pět milionů korun na obnovu místních komunikací z programu Podpora rozvoje regionů 2019. Byly ti peníze pouze na most včetně mostního objektu. Lávka nebyla součástí dotace,“ přibližuje pracovnice Odboru správy majetku, investic a dotací MěÚ Bruntál Patra Kostková.

Celkové náklady na rekonstrukci mostu a lávky pak dosáhly bezmála šestnáct milionů korun.
Jaroslav Šuba
Bruntál
od 16 500 Kč do 18 000 Kč

Detail

BENEKOVterm s.r.o.
Bruntál
od 24 000 Kč

Detail

BENEKOVterm s.r.o.
Bruntál
od 24 000 Kč do 40 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků