Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město F-M představuje projekt “Chci vědět...”

Město prostřednictvím odboru sociálních služeb magistrátu představuje projekt s názvem „Chci vědět…“. Zaměřeny je na zlepšení informovanosti rodičů a zákonných zástupců v oblasti protidrogové prevence.

Projektem „Chci vědět…“ se město snaží reagovat na negativní trendy ve společnosti a poskytnout rodičům a zákonným zástupcům všechny důležité informace o problematice užívání návykových látek. Projekt realizuje v rámci preventivních opatření, která se zavádí v souvislosti se snižováním rizikového chování u dětí a mládeže ve městě.

“Projekt má informovat rodiče o problematice drog a pomoci jim, pokud mají obavu, že jejich dítě by mohlo mít k těmto látkám přístup, nedej Bože, aby je užívaly. Takže jsme rozjeli tuto kampaň a snažíme se rodiče informovat a chceme komunikovat i s dětmi, abychom zamezili tomu, že děti budou užívat návykové látky, které by je mohly do budoucna nějak poškodit,” sdělil primátor města Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Rodiče, kteří si myslí, že jejich děti užívají návykové látky, mají možnost se anonymně a bezplatně obrátit na organizace působící na území města, které mohou rodičům poskytnout odborný poradenský servis či terapeutickou pomoc. V rámci projektu „Chci vědět…“ byl jako spolupracující subjekt osloven Modrý kříž v České republice, Poradna ve Frýdku-Místku.

“Rozhodli jsme se do projektu zapojit, protože vnímáme, že testování mladistvých je velice citlivé téma, které může nést určitá rizika a úskalí. Rodiče zodpovíme k tématu testování jejich dotazy, pokud by chtěli přijít i s dítětem a to tomu bylo nakloněno, tak toto samozřejmě velice podporujeme. V našem klidném a bezpečném prostředí si můžeme všechno probrat, rozebrat všechny okolnosti, mluvit o tom, že ten rodič má nějaké obavy o to dítě, že na něj nechce vyvíjet nějaký tlak nebo nějakou represi, ale že to je právě proto, že mu o něj jde,” popsala Bára Macurová, terapeutka poradny ve F-M, Modrý kříž v ČR.

Pokud budou chtít rodiče po získání komplexního informačního a poradenského servisu chtít ověřit, zda jsou jejich děti pod vlivem drog, bude jim pracovníky poradny nabídnuta možnost obrátit se na protidrogovou koordinátorku magistrátu Petru Novákovou. Ta má k dispozici multidrogové testy zjistitelné z moči, a v případě zájmu budou tyto testy rodičům anonymně a bezplatně vydány. Testy ale budou poskytnuty pouze rodičům, kteří už svou situaci projednali s pracovníky poradny a byli seznámeni s riziky testování. Spolu s testem rodiče také obdrží podrobný návod k použití a informační leták se základními údaji o drogové problematice.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávyPrvní KEY - STAV, a.s. - pracoviště okres Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 23 000 Kč/měsíc

Detail

Sdružení TULIPAN, z.s. - pracoviště Novodvorská a J. Trnky
Frýdek-Místek
od 6 800 do 8 000 Kč/měsíc

Detail

Česká distribuční k.s. - pracoviště Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostravicí
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry